nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2019 Meer landen rapporteren antibioticagebruik in veestapel

AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, heeft het in zijn nieuwsbrief over de mondiale rapportering door de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) omtrent antibioticagebruik in de veehouderij. Het aantal landen dat zijn data overmaakte, steeg van 130 en 146 tijdens de eerste en tweede rapportering in 2012 en 2015 naar 155 nu. “Dit wijst op een wereldwijd toegenomen bewustzijn van het belang van monitoring van het antibioticagebruik”, aldus AMCRA, dat de drijvende kracht is achter de inspanningen die in dat verband in eigen land gebeuren.

De Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) publiceerde vorige maand haar derde rapport over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. De deelnemende landen rapporteren vrijwillig aan OIE. Hun aantal steeg van 130 bij de eerste rapportering in 2012 naar 155 nu. Het nieuwe rapport is gebaseerd op de gegevens tussen 2015 en 2017. Sinds de eerste rapportering zijn er 38 extra landen die een regelgevend kader hebben dat het mogelijk maakt om gegevens omtrent antibioticagebruik te verzamelen. Bovendien is er een stijging van 32 procent in het aantal landen dat kwantitatieve data kon bezorgen.

Door het verbod (2006) op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in Europa zou je haast vergeten dat antibiotica elders ter wereld nog ingezet worden op die manier. OIE meldt wel goed nieuws in dat verband, want het aantal landen waar antibiotica nog als groeibevorderaar in de veehouderij dienstdoen, daalt van 60 naar 45. Met ongeduld wacht de organisatie op het volledig verdwijnen van dat soort antibioticagebruik, zeker voor colistine en andere actieve stoffen die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn aangestipt als van kritisch belang voor de humane geneeskunde.

OIE beveelt landen wereldwijd aan om alle betrokken sectoren, van overheden tot dierenartsen, veehouders, de voedingsindustrie … te blijven sensibiliseren om antibioticaresistentie te bestrijden. Het toedienen van antibiotica aan dieren zou ook overal onder toezicht van dierenartsen moeten komen te staan.

Bron: AMCRA nieuwsbrief / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via