nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2017 Meer maatregelen voor dierenwelzijn in slachthuizen

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts heeft samen met sectorfederatie FEBEV een nieuw pakket maatregelen aangekondigd om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te versterken. Het gaat onder andere over meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen. “Het schandaal in Tielt moet een louterend moment worden voor de volledige sector”, aldus Weyts. 

Een maand geleden werd Vlaanderen opgeschrikt door de videobeelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten bracht. Op die beelden was te zien hoe varkens mishandeld werden op de slachtvloer van het Exportslachthuis in Tielt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts liet het slachthuis twee weken lang sluiten en legde een pakket strenge voorwaarden op voor de heropening. Daarnaast belooft Weyts werk te maken van een pakket hervormingsmaatregelen die gelden voor de volledige sector. “Het schandaal in Tielt moet een stapsteen worden om het dierenwelzijn in alle slachthuizen te versterken”, zegt de minister.

Weyts legt nu samen met FEBEV een nieuw pakket maatregelen op tafel. Het engagement van FEBEV is volgens Weyts belangrijk als signaal dat de sector concrete stappen wil zetten die het dierenwelzijn binnen de slachtinrichtingen verbeteren. “Vlaanderen wil ook op dit punt een internationale voorbeeldrol opnemen”, aldus Weyts. Concreet zullen de leden van FEBEV aangestuurd worden om camera’s te plaatsen op strategische locaties voor het dierenwelzijn (de losplaats, de stalomgeving, de drijfgang, de verdoving en de steekplaats). De ‘animal welfare officer’ (AWO), die binnen het bedrijf toezicht houdt op het dierenwelzijn, krijgt toegang tot alle beelden.

De AWO krijgt ook een sterkere en meer onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Hij zal deel gaan uitmaken van het bedrijfskader. Er wordt ook nog bekeken of de toezichthouder een speciaal statuut kan krijgen, naar analogie met het klokkenluidersstatuut. De werkgever kan dan geen disciplinaire maatregelen meer nemen als de AWO een geval van dierenmishandeling aan het licht brengt. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de expertise van de personeelsleden die in aanraking komen met de levende dieren. De opleidingsfrequentie wordt verhoogd. Er wordt gewerkt aan in-house opleidingen en periodieke opfristrainingen.

Er komt tot slot een grondige doorlichting van alle slachthuizen: een audit die elke stap van het proces, van vrachtwagen tot slachtplaats, onder de loep zal nemen in functie van meer dierenwelzijn. De diensten van Weyts gaan daarvoor samenwerken met een onafhankelijke en externe partner, de Thomas More Hogeschool, die ook al bezig is met een ontleding van het slachthuis in Tielt. Nog voor het einde van 2017 moeten alle Vlaamse slachthuizen doorgelicht zijn. “Ik ben blij dat de sector meestapt in dit verhaal, met concrete maatregelen om het dierenwelzijn te versterken”, aldus minister Weyts. “Het schandaal in Tielt was een smet op het blazoen van alle slachthuizen. De sector heeft dus zelf alle belang bij een grondige doorlichting”. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via