nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2018 Meer Vlaamse consumenten bekommerd om het milieu

In vergelijking met vijf jaar geleden staan steeds meer Vlaamse consumenten stil bij hun ecologische voetafdruk. Zo vindt 22,1 procent zichzelf in staat om milieuvriendelijke beslissingen te nemen en voor 21,2 procent is een milieuvriendelijke levensstijl een vanzelfsprekendheid. Consumenten die op geen enkele manier wakker liggen van de gevolgen van hun dagelijkse keuzes op het milieu, vormen met 12,8 procent een kleine minderheid. Dat blijkt uit een studie over milieuverantwoorde consumptie van het Vlaamse Departement Omgeving.

De studie ‘Milieuverantwoorde consumptie: monitoring, kennis en gedrag’ van het Vlaams Departement Omgeving werd al eens uitgevoerd in 2012. Met de resultaten van 2017 kunnen enkele evoluties in kaart gebracht worden. De vergelijking tussen 2012 en 2017 toont dat het aantal consumenten dat helemaal niet stilstaat bij hun ecologische voetafdruk en geen enkele interesse vertoont in de gevolgen van hun dagelijkse keuzes op het milieu significant gedaald is van 19,3 procent in 2012 naar 12,8 procent in 2017. Daarnaast is het aantal consumenten die zichzelf in staat achten om de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu de voorbije vijf jaar significant toegenomen van 15,9 procent naar 22,1 procent.

Voor vijf thema’s werd gepeild naar de kennis, attitude, bewustzijn en gedrag van Vlaamse consumenten. Terwijl de meeste Vlamingen zich een beeld kunnen vormen van de gevolgen van klimaatopwarming valt het op dat ze oorzaak ervan eerder extern leggen, namelijk bij de bedrijven (73%) en onze wegwerpcultuur (60%). Slechts 24 procent legt de oorzaak ook bij het verwarmen van woningen.

Op vragen naar de milieu-impact van voedsel scoren het vermijden van voedselverspilling (69 %), het aankopen van seizoensgebonden fruit en groenten (68%) en het aankopen van weinig verpakte producten (65%) volgens Vlamingen hoog. De milieu-impact van een meer gematigd vleesverbruik (34 %) en de aankoop van bio-producten (24 %) wordt daarentegen lager ingeschat. Opvallend is ook het belang dat Vlamingen hechten aan dierenwelzijn.

“In mijn beleid zet ik in op het verlagen van de milieu-impact van consumenten”, legt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege uit. “Dat er minder onverschillige milieuconsumenten zijn, is een positieve evolutie. Ik ben eveneens verheugd dat de Vlaamse consument bekommerd is over thema’s zoals het verminderen van voedselverspilling, het vrijwaren van de open ruimte en klimaatverandering. Al is er nog werk aan de winkel om attitudes en gedrag verder in milieuvriendelijke richting te sturen.” De minister nodigt dan ook andere maatschappelijke actoren uit om met de resultaten van de studie aan de slag te gaan.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Rikolto

Volg VILT ook via