nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.08.2019 Meer vlinders bij meer dan zes soorten bloemen

In tuinen met zes of meer soorten bloemen in het gazon komen dubbel zoveel vlinders van dubbel zoveel soorten voor als in tuinen met geen of slechts enkele bloemen. Dat blijkt volgens Natuurpunt uit analyse van de verzamelde gegevens over 5.600 tuinen van de Grote Vlindertelling in juli van dit jaar. Ook landbouwers leveren inspanningen voor vlinders. Zij kunnen voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Voor de Vlindertelling werd ook gevraagd aan de deelnemers hoe ze hun gazon beheren en welke soorten wilde bloemen (uit een lijst van acht) er tussen het gras groeien. Deze gegevens werden vergeleken met het aantal aanwezige vlinders en vlindersoorten. Uit de resultaten blijkt onmiskenbaar een positieve correlatie tussen de variatie aan gerapporteerde bloemen en de waargenomen vlinderdiversiteit in de tuin.

In tuinen met meer bloemen vinden vlinders meer nectar waaruit ze energie halen. Als er veel bloemen in het gras groeien, zullen er meestal ook andere planten en kruiden aanwezig zijn die nuttig zijn voor vlinders en is de kans groter dat de eigenaars de rest van hun tuin duurzaam beheren. Op een aantal plantensoorten kunnen bovendien ook de rupsen van vlinders opgroeien. Dat is het geval met kleine klaver en rolklaver, zachte ooievaarsbek, schapenzuring, wilde peen, brandnetels, enzovoort.

"Het loont dus de moeite om in je tuin wat meer ruimte te geven aan de natuur", aldus Natuurpunt, dat er meer concreet voor pleit om minder te maaien, enkel stukken kort te maaien die effectief gebruikt worden en delen van het gazon om te vormen tot een grasland dat maar een of twee keer per jaar gemaaid wordt. Bovendien is zuinigheid geboden met het bemesten en bekalken, want in dat geval komen er significant minder soorten bloemen voor dan in gazons zonder die toevoeging.

Ook landbouwers doen hun best om vlinders en bijen van het nodige voedsel te voorzien: zij leggen bloemenstroken aan in het kader van een beheerovereenkomst die ze afsluiten met VLM. In Vlaanderen bedraagt de totale oppervlakte bloemenstroken 191 hectare. Alleen al in 2019 kwamen er maar liefst 160 hectare van die bloemenstroken bij. Zo’n beheerovereenkomst tussen VLM en landbouwers wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. In ruil voor extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit krijgen landbouwers een vergoeding.  

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via