nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.05.2018 Meer West-Vlaamse leerlingen ontdekken boerenstiel

Via het programma “Met de klas de boer op” maken kinderen van jongs af aan kennis met landbouw en voedselproductie in West-Vlaanderen. Ruim vijftien jaar al selecteert, begeleidt, vormt en promoot onderzoekscentrum Inagro de bezoekboerderijen. Uit het jaarverslag van Inagro blijkt dat scholen met plezier gebruikmaken van de formule om leerlingen zelf te laten ontdekken waar voedsel vandaan komt. In 2017 werd zelfs een record gevestigd. Voor zo’n 650 unieke bezoeken – tien procent meer dan het jaar ervoor – trokken meer dan 15.000 leerlingen richting één van de zestig hoeves van het netwerk.

Het scholenprogramma “Met de klas de boer op” dompelt de leerlingen een halve dag onder in de wereld van de land- en tuinbouw in West-Vlaanderen. De provincie beschikt over een netwerk van land- en tuinbouwers die scholen en groepen op hun bedrijf ontvangen. In het aanbod zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd, van melkvee, varkenshouderij tot tuinbouw. Een aantal bedrijven heeft zich bovendien gespecialiseerd in hoeveverwerking of in een nichesector als struisvogels.

Op de boerderij leren de leerlingen niet alleen over de productie van voedsel maar ook over techniek, STEM (science – technologie – engineering – mathematics), milieu en duurzaam produceren. Een aanbod dat op veel bijval kan rekenen. “In 2017 trok een recordaantal klassen naar de West-Vlaamse boerderijen. Meer dan 15.000 leerlingen maakten zo kennis met de boerenstiel”, klinkt het bij Inagro.

Voor scholen die niet op boerderijbezoek kunnen gaan, voorziet Inagro champignon- en witloofteeltkits. Via de teeltkits maken kinderen kennis met minder evidente groenten. De jongste leerlingen leren om de kit systematisch op te bouwen en de oudere leerlingen worden uitgedaagd om – net als echte wetenschappers – hun waarnemingen nauwkeurig te registreren en te analyseren. In een evaluatie geven de leerkrachten aan dat kinderen én ouders de groenten zo leren te waarderen. “Eenmaal volgroeid en klaargemaakt wil bijna iedereen proeven. Bijna alle leerlingen vinden het ook lekker! Ouders komen zelfs het recept vragen”, getuigt een leerkracht. 

Het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro mocht zelf 1.191 bezoekers ontvangen tijdens 36 geleide bezoeken. Tijdens 13 van die bezoeken verwelkomde Inagro leerlingen of studenten uit een landbouwgerichte opleiding. “Eind maart kreeg de afdeling witloof bijvoorbeeld hulp van de Vrije School Haverlo. De leerlingen ondervonden aan den lijve hoe intafelen en oogsten van het ‘witte goud’ precies gebeurt”, aldus Inagro.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Monique Swinnen

Volg VILT ook via