nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.12.2017 Meerderheid Belgen wil snelle energietransitie

Uit de burgerbevraging door de vier ministers van Energie in ons land blijkt dat de Belgen klaar zijn voor de omschakeling naar groene energie. Slechts een kwart ziet nog heil in kerncentrales, terwijl acht op tien pro hernieuwbare energie zijn. De transitie moet trouwens snel gaan, al kan dit op korte termijn leiden tot hogere facturen. Om de omslag te doen slagen, vragen ze aan de ministers om “'politieke moed, wil, langetermijnvisie, stabiliteit en duidelijke doelstellingen”.

De vier ministers die in ons land bevoegd zijn voor het energiebeleid - Bart Tommelein (Vlaanderen), Marie Christine Marghem (Federaal), Céline Frenault (Brussel) en Jean-Luc Crucke (Wallonië), bevroegen van oktober tot november in totaal 45.176 Belgen over het energiebeleid. De resultaten van die bevraging zijn nu verwerkt en blijken bij momenten verrassend te zijn. 

Zo is slechts vier op tien Belgen voorstander van het langer openhouden van de kerncentrales en van investeringen in gascentrales. Acht op tien Belgen zijn daarentegen voorstander van investeringen in groene energie. In het geval er een bevoorradingsprobleem zou ontstaan door de snelle sluiting van de oude kernreactoren, is bijna de helft zelfs bereid zijn verbruik op cruciale momenten te beperken.

Journalisten van De Morgen voegen daar nog aan toe dat de kans op een stroomstoring door tekorten alleen reëel is in uitzonderlijke omstandigheden, te weten op erg koude weekdagen rond 17 uur. “Door op dat moment even te wachten met koken of wassen, kan een stroompanne al vermeden worden”, klinkt het.

Gezien het al of niet uitstellen van de kernuitstap één van de moeilijkste keuzes wordt in het toekomstige Energiepact, is dit resultaat bijzonder interessant. De enige partij binnen de Vlaams meerderheid die de kerncentrales langer wil openhouden (na 2025), is N-VA.

Even verrassend misschien is het percentage Belgen dat voor een snel verbod op benzine- en dieselauto’s is. Zeven op tien is vragende partij voor zo’n verbod ten laatste tegen 2040. De helft van de Belgen vindt dat particulieren, vlootbeheerders en leasingmaatschappijen aangemoedigd moeten worden om te kiezen voor groenere vervoersmiddelen. En maar liefst acht op tien wil investeringen in het openbaar vervoer en fietspaden.

De grote meerderheid van de Belgen wil tot slot een snelle omschakeling naar groene energie, ook al kan dit op korte termijn leiden tot een hogere energiefactuur. Ze zijn ervan overtuigd dat de voordelen uiteindelijk de kosten minstens zullen compenseren. En om de omschakeling mogelijk te maken, vragen ze de energieministers om “politieke moed, wil, langetermijnvisie, stabiliteit en duidelijke doelstellingen”.

Uit de imagostudie van VILT, afgelopen week voorgesteld tijdens landbouwbeurs Agribex in Brussel, bleek al dat de Vlaming duidelijk een rol ziet weggelegd voor de land- en tuinbouw in die energietransitie. Bijna zeven op tien Vlamingen vindt land- en tuinbouwbedrijven geschikte locaties voor groene energieproductie en zes op tien is zelfs bereid groene stroom of groene warmte af te nemen van een boer uit de buurt.

De ministers en hun administraties gaan nu met de resultaten van de burgerbevraging aan de slag. Op basis ervan zullen ze nog wat sleutelen aan het ontwerpenergiepact. Ze hopen op een finale goedkeuring tegen eind dit jaar. 

Bron: De Morgen / eigen verslaggeving

Beeld: Engie

Volg VILT ook via