nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.10.2016 Meerderheid stelt totaalverbod onverdoofd slachten uit

De commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement vergaderde woensdag onder grote belangstelling van pers en publiek. Aandachtige volgers van het hele gebeuren waren in het wit geklede actievoerders van dierenrechtenorganisatie GAIA. Het agendapunt waarvoor zij kwamen, laat zich raden: een totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren. Zowel een voormalig lid van Groen als de leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om komaf te maken met de uitzondering voor rituele slachtingen. Meerderheid (N-VA, CD&V en Open Vld) tegen oppositie werden de decreetvoorstellen weggestemd. GAIA reageert furieus.

Bij het islamitische Offerfeest is veel commotie ontstaan over het verbod dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts had ingesteld om schapen onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Moslims voelden zich geviseerd en interpreteerden dit als een aanval op hun godsdienstvrijheid. De oppositie wou nog een stap verder gaan dan minister Weyts. Hermes Sanctorum, toen nog lid van Groen nu onafhankelijk, en leden van Vlaams Belang dienden een decreetvoorstel in om het onverdoofd slachten volledig te verbieden. Zelfs in de erkende slachthuizen zouden dan geen rituele slachtingen meer kunnen plaatsvinden.

De leden van de meerderheidspartijen wensten hierover nog overleg te plegen in het voorjaar, en daarom werd de behandeling van de voorstellen uitgesteld tot de Raad van State hierover zijn advies had uitgebracht. Het administratieve rechtscollege kwam tot het besluit dat een algemeen verbod op onverdoofd slachten op onevenredige wijze afbreuk doet aan de godsdienstvrijheid. Ondertussen zijn we enkele maanden verder, werd in tussentijd voormalig Boerenbond-topman Piet Vanthemsche aan het werk gezet als bemiddelaar, en werden beide decreetvoorstellen opnieuw besproken in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

Indiener Hermes Sanctorum (onafhankelijke) wees op de discussie die al 20 jaar gevoerd wordt over onverdoofd slachten. Voor hem is het simpel, door één enkele zin uit de wet te schrappen (de uitzondering voor rituele slachtingen, nvdr.) kan het parlement een enorme impact hebben op het welzijn van de dieren in ons land. “Het ondraaglijk leed van honderdduizenden dieren wordt zo onmogelijk gemaakt. We kunnen hen een pijnlijke doodstrijd besparen. Het is bijna onvoorstelbaar dat we zo’n verantwoordelijkheid kunnen dragen met dit parlement. We mogen niet meer wachten met een totaalverbod op onverdoofd slachten.”

Collega-parlementslid Chris Janssens van Vlaams Belang voegde daar nog aan toe dat een totaalverbod op onverdoofd slachten de wens is van de meerderheid (85%) van de bevolking. “Als we dit negeren, is dat niet minder dan volksbedrog.” Hij vreest dat politiek uitstel afstel kan betekenen in dit dossier. Janssens vindt dat de meerderheidspartijen zichzelf een rad voor de ogen draaien als ze redeneren dat de islamitische en joodse gemeenschap in ons land als vanzelf zullen ‘opschuiven’ richting verdoofd slachten. Die bereidheid is er volgens hem niet. “De voorzitter van de moslimexecutieve stuurde zoals gewoonlijk zijn kat naar de parlementaire hoorzitting en de vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap had het lef om te beweren dat onverdoofd slachten quasi pijnloos is.”

Ondanks hun vurige pleidooien draaide de stemming op een sisser uit. De oppositie van Groen, Vlaams Belang en sp.a stemde voor een totaalverbod maar de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden tegen. “Ik schaam me in hun plaats. De drie meerderheidspartijen houden één van de ergste en volstrekt onnodige vormen van grootschalige dierenmishandeling in stand”, reageert een teleurgestelde GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Hij heeft het er vooral moeilijk mee dat N-VA, de partij van de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, de decreetvoorstellen wegstemde. Volgens GAIA kunnen de drie meerderheidspartijen aan de Vlaming niet uitleggen waarom ze geen einde hebben gemaakt aan de wreedheid.

Bemiddelaar Piet Vanthemsche, die door minister Weyts werd aangesteld om met de geloofsgemeenschappen te dialogeren, moet zijn rapport sneller klaar hebben, tegen maart 2017, beslisten de commissieleden. Daarover zegt Vandenbosch: “Vanthemsche moet in kaart brengen welke technisch efficiënte verdovingstechnieken aanvaardbaar zijn voor de geloofsgemeenschappen, die ook beweren dierenwelzijn ernstig te nemen. Het moet dus gaan over de modaliteiten. Over het principe van verplichte verdoving kan en mag geen twijfel meer bestaan.” Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch benadrukt namens N-VA dat de opdracht van Vanthemsche heel duidelijk afgelijnd is. De term ‘bemiddelaar’ is naar verluidt misplaatst in de zin dat dierenwelzijn geen onderhandeling of consensus verdraagt, “het eindresultaat moet naar verluidt een totaalverbod zijn”.

Het geanimeerde debat kan je opnieuw bekijken via de livestream van het Vlaams Parlement.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via