nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.05.2019 Meldpunt scherp-in ontvangt 79 meldingen op 1 jaar tijd

Tijdens het eerste jaar van het 'Meldpunt scherp-in' ontving het Departement Landbouw en Visserij 79 meldingen van runderen die zwerfvuil binnenkregen. In 55 gevallen is het dier overleden, 24 keer was het mogelijk om het dier nog te redden. "Het werkelijke aantal dieren dat overlijdt door weggegooide blikjes en flesjes ligt zeker veel hoger en vormt een echt probleem”, zegt woordvoerder Nele Vanslembrouck. Het Departement roept veehouders op om elk geval van scherp-in te melden zodat het zicht krijgt op de werkelijke omvang van het probleem.

Weggegooide blikjes en flessen in graskanten, weides en velden zijn niet enkel milieu- en visueel vervuilend. Voor dieren zijn ze potentieel dodelijk. Na het maaien of verhakselen komt het vermalen metaal en glas in het veevoeder en op die manier in de magen van de dieren terecht. Vaak leidt dit tot de dood van het dier, een heel pijnlijke dood bovendien. Wanneer de dieren niet sterven, kan het voor economische schade voor de landbouwer zorgen omdat de melkproductie eronder lijdt.

Van de 79 meldingen die het Departement Landbouw en Visserij in de periode van mei 2018 tot april 2019 ontving, kreeg in 15 gevallen het rund het zwerfvuil binnen door weidebegrazing en in 41 gevallen door ingekuild veevoeder. In 23 gevallen kreeg het rund de afvalstukjes binnen langs een andere weg, bijvoorbeeld via kuilmaïs. In 47 gevallen ging het om melkvee, in 29 gevallen om vleesvee en in drie gevallen om gemengd vee, aldus de cijfers van mei 2018 tot april 2019.

Naast de financiële kost van het verlies van het dier voor de landbouwer, heeft de veehouder in 58 van de 79 gevallen ook andere kosten gehad, zoals de vergoeding van de dierenarts. "Het werkelijke aantal dieren dat overlijdt door weggegooide blikjes en flesjes ligt zeker veel hoger en vormt een echt probleem. Tegenover de melding bij het Departement staat geen financiële vergoeding van het overleden dier. Wij roepen iedereen op geen blikjes of flesjes weg te gooien in graskanten, velden en weiden", besluit woordvoerder Nele Vanslembrouck.

Veehouders wordt gevraagd om elk geval van scherp-in te melden via het ‘Meldpunt scherp-ins bij runderen’, zodat het Departement de exacte proporties van het probleem in kaart kan brengen.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via