nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.08.2018 Melkkoe krijgt een gps-tracker om de hals

Landbouwonderzoeksinstituut ILVO werkt samen met het bedrijfsleven aan digitale snufjes om varkens en runderen in real time te monitoren. Datagedreven besluitvorming is meer dan ooit aan de orde in de verduurzaming van de landbouw, vinden de betrokken veehouders, onderzoekers en bedrijven. Specifiek voor de melkveehouderij wordt gewerkt aan gps-tracking van koeien zodat de belofte van ‘weidemelk’ hard gemaakt kan worden en de overheid weidegang als ammoniakreducerende maatregel kan verifiëren.

Het Horizon 2020 onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) beoogt de grootschalige toepassing van ‘internet of things’ om de competitiviteit en duurzaamheid van de landbouw en voedingssector binnen Europa te verhogen. Een ambitie die gelijkloopt met wat binnen Vlaanderen in 2018 is opgezet in het kader van het ‘jaar van de data in de landbouw’: datagedreven digitale vernieuwingen, met een onmiddellijk potentieel voor boer, verwerker en consument.

ILVO werkt binnen IoF2020 met twee praktische cases rond het ontwikkelen, testen en demonstreren van internet of things-technologieën in operationele landbouwbedrijven in Vlaanderen en daarbuiten: één in de varkenssector en één in de melkveesector. In die laatste sector wordt ingezet op technologieën die een continue positiebepaling van het dier, zowel binnen als buiten, mogelijk maken en kunnen bijdragen tot een betrouwbare registratie van weidegang. Deze case is volledig Vlaams getint met als onderzoekspartners ILVO, Sensolus en het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro.

In de ‘Monitor voor weidegang’ wordt een gps-tracker rond de hals van de koe gebonden. Via gebruiksvriendelijke software kan op elk moment van de dag de koe gelokaliseerd worden. Hierdoor komen voor de melkveehouder en bij uitbreiding de zuivelindustrie en de autoriteiten betrouwbaar geregistreerde data van weidegang beschikbaar. Op die manier kan de consument zeker zijn van zijn weidemelk en weet de overheid dat effectief weidegang wordt toegepast als ammoniakreducerende maatregel.

De administratieve opvolging van dat alles is de melkveehouder dan niet langer een zorg en het wordt hem ook eenvoudiger gemaakt om aan ‘graslandmanagement’ te doen met behulp van gps-tracking. Door koppeling van de locatie en de afgelegde weg van de koe met productie, lactatiestadium en het aantal keer dat een koe kalfde kunnen deze data bovendien bijdragen tot detectie van problemen op het melkveebedrijf.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via