nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.03.2017 Melkkwaliteit ging in 2016 lichtjes achteruit

In 2016 leverden 4.628 melkveehouders in totaal 2,48 miljard liter melk. Dat betekent dat het aantal melkveehouders op een jaar tijd met 4,1 procent gedaald is, maar dat er voor het tweede jaar op rij opnieuw 6,5 procent meer melk werd geproduceerd. Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen dat toeziet op de kwaliteit van de melk, zag die kwaliteit in 2016 lichtjes afnemen. Vooral in de zomer werd een stijging van het celgetal genoteerd. “Maar laat ons niet uit het oog verliezen dat de intrinsieke kwaliteit van de Vlaamse melk nog steeds heel hoog is”, zei François Achten, voorzitter van MCC, tijdens de algemene vergadering in Affligem.

De kernopdracht van MCC Vlaanderen bestaat erin de kwaliteit en samenstelling van de rauwe melk die boeren leveren aan hun kopers, te controleren. Vorig jaar werden in totaal 658.169 melkmonsters geanalyseerd om de kwaliteit ervan te bepalen. Dat is een daling van 3,4 procent in vergelijking met 2015. Belangrijke parameters om de kwaliteit van de melk te bepalen, zijn onder meer het kiemgetal en het celgetal. “Als die te hoog zijn, dan heeft dat een nefaste invloed op de verwerkbaarheid van de melk”, vertelt Jean-Marie Van Crombrugge van MCC.

Op basis van de staalnames blijkt dat in 2,2 procent van de gevallen een overschrijding van het kiemgetal - dat maximaal 100.000 per milliliter mag zijn - werd vastgesteld. Het jaargemiddelde voor het kiemgetal bedroeg 10.766 en daarmee ligt het in dezelfde lijn als het jaar voordien. Het percentage overschrijdingen van het celgetal, dat is vastgelegd op een maximum van 400.000 cellen per milliliter, bedroeg in 2016 7,6 procent. Een jaar voordien scoorde maar 6,8 procent van de monsters te hoog. Gemiddeld genomen ging het celgetal van 204.100 per milliliter naar 212.466. Vooral in de zomermaanden lag het celgetal hoger dan de jaren voordien.

De analyses die MCC in 2016 deed, leidden ertoe dat in totaal 4.325 strafpunten werden toegekend. In 2015 ging het om 3.478 strafpunten. Die leiden tot financiële afhoudingen van het uitbetaalde melkgeld. De belangrijkste redenen voor financiële afhoudingen waren problemen met het celgetal (68%), met kiemgroeiremmende stoffen (15%) en met het kiemgetal (13%). In totaal werden er 91 leveringsverboden uitgesproken, tegenover 79 in 2015. “Maar dat neemt niet weg dat nog steeds 96,81 procent van de bedrijven geen strafpunten kreeg in 2016”, aldus Van Crombrugge.

Voorzitter Achten wijst erop dat ondanks de lichte achteruitgang van de melkkwaliteit in 2016, de gemiddelde kwaliteit nog steeds heel goed is. “Het gros van de bedrijven voldoet aan alle kwaliteitsparameters”, stelt hij. “We merken dat slechts een kleine minderheid niet goed scoort.” Dat doet hem stilstaan bij de vraag of de huidige reglementering wel in staat is om de bedrijven die achterblijven, mee te nemen. “De regelgeving van vandaag gaat al heel lang mee. Misschien is het wel tijd voor een aanpassing. In het verleden heeft de overheid steeds het initiatief genomen, maar we moeten overwegen of we in de toekomst niet beter werken met brancheakkoorden”, klinkt het.

2016 was voor MCC ook een beetje een historisch jaar. Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) dat waakt over de productieomstandigheden waarin melk wordt geproduceerd, verhuisde van VLAM naar de MCC-administratie. “Voor beide organisaties wordt deze overname als succesvol ervaren”, stelt MCC. Maar dat neemt niet weg dat er geen plannen worden gemaakt voor de toekomst. “Momenteel bekijken we hoe we de samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) kunnen uitdiepen. Het is de bedoeling dat we alle operationele taken van beide organisaties gaan samenbrengen”, legt voorzitter Achten uit.

Die doorgedreven samenwerkingen hebben één doel voor ogen: de kost voor deze kwaliteitsbewaking zo laag mogelijk houden. “Jaar na jaar daalt het aantal melkveehouders. Het aantal monsters per bedrijf per maand blijft evenwel vrij stabiel. De vraag die zich stelt, is hoe we op die manier de prijs voor de staalnames op een aanvaardbaar niveau houden. Wij trachten dit te doen door onze activiteiten te verbreden en uit te breiden. Vandaar onze toenadering tot DGZ”, besluit François Achten.

Meer informatie: Jaarverslag MCC Vlaanderen 2016

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: MCC

Volg VILT ook via