nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2018 Melkprijscorrectie aan verschillend tempo in de EU

Het onafhankelijk weekblad Landbouwleven meldt dat de Belgische melkprijs onderaan de Europese rangschikking bengelt. Het is de melkprijs van coöperatie Milcobel die opgenomen is in de maandelijkse melkprijsvergelijking die LTO Nederland en ketenorganisatie ZuivelNL maken. Na een periode waarin Milcobel het bovengemiddeld goed deed, daalde de melkprijs er nu sneller dan bij de andere grote melkerijen in Europa tot 33,01 euro per 100 kilo melk. Het Europese gemiddelde voor december bedraagt 36,64 euro en drie melkerijen hebben de voeling met 40 euro nog niet verloren. Twee daarvan, het Duitse DMK en Nederlandse FrieslandCampina, doen wel een grote prijscorrectie begin dit jaar.

Sinds juni 2017 neemt de melkaanvoer in Europa weer toe, en de productietoename versnelt nog. In alle belangrijke zuivellanden wordt er meer gemolken. In absolute cijfers spannen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de kroon. Ook buiten Europa is er sprake van groei. In november nam de melkaanvoer in de belangrijke zuivelexporterende landen Australië, Nieuw-Zeeland, Uruguay en de Verenigde Staten toe. Wel ligt het groeitempo in de VS sinds september op een lager niveau (+1%) dan in de eerste helft van 2017. Als gevolg van droogte nam de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland in december met bijna 3 procent af.

De boterhausse is voorbij want voor 100 kilo boter werd begin dit jaar nog 410 euro betaald. Het lijkt erop dat de bodem bereikt is want eind januari lag de prijs (417 euro) iets hoger. Vanwege de lagere prijs is export opnieuw mogelijk, wat extra afzetkanalen creëert voor Europese boter. De prijzen voor mager melkpoeder zijn al geruime tijd zwak. De notering is sinds oktober vorig jaar ruim onder het interventieprijsniveau geschoten. Nog altijd is er vanuit Brussel geen duidelijkheid gegeven over wat er met de huidige interventievoorraden zal gebeuren. Wel nam de Europese Landbouwraad eind januari het besluit om dit jaar alleen nog via tenders magere melkpoeder op te kopen.

Die wat moeilijkere marktwaardering van de zuivel resulteert in een melkprijsdaling voor de producent. De grote melkerijen in Europa betaalden voor de melkleveringen in december een gemiddeld voorschot uit van 36,63 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat is 42 eurocent minder dan een maand eerder, maar wel nog altijd 4,2 euro meer ten opzichte van december 2016. Milkprices.nl meldt dat Milcobel (-2 euro), Royal A-ware (-1,7) en Müller (-1) in december het meest zijn gedaald. De grote prijscorrectie zal pas zichtbaar worden in de melkprijsvergelijking voor de maand januari. Arla, FrieslandCampina, Royal A-ware en DMK kondigen namelijk prijsverlagingen aan van bijna 4 tot 5 euro per 100 kilo, en ook voor februari is sprake van verdere prijsverlagingen.

Weekblad Landbouwleven zoomt in op Milcobel en stelt vast dat de Belgische coöperatie sedert oktober vorig jaar onder het gemiddelde zit. Al wordt er wel aan toegevoegd: “Na het diepe dal van midden 2016 deed Milcobel het afgelopen anderhalf jaar bovengemiddeld goed in vergelijking met de voornaamste melkerijen in andere Europese landen. Dat toont zich nog steeds in het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 maanden (35,1 euro voor Milcobel versus 34,9 als EU-gemiddelde).”

Nu de melkprijzen van december EU-wijd bekend zijn, kunnen LTO Nederland en ZuivelNL ook een overzicht geven voor het volledige kalenderjaar. Het jaargemiddelde komt uit op 34,9 euro per 100 kilo, wat bijna een kwart meer is dan in het crisisjaar 2016. Benadrukt wordt dat het gaat om de maandelijkse voorschotmelkprijzen. De definitieve melkprijzen – dus inclusief nabetalingen – worden in juni 2018 gepubliceerd.

Meer info: Milkprices.nl

Bron: Milkprices.nl / Landbouwleven

Beeld: Arla

Volg VILT ook via