nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2019 Melkprijscorrectie was in 2018 niet overal even groot

De Nederlandse ketenorganisatie ZuivelNL vergelijkt maandelijks de melkprijzen die zuivelverwerkers uitbetalen. Nu de (voorlopige) nabetalingen door de coöperaties bekend zijn, heeft het ook zijn jaaroverzicht voor 2018 klaar. “Het is een gemiddeld jaar geworden met een melkprijs van 34,23 euro per 100 kilo. Na de forse stijging in 2017 zijn de melkprijzen weer gedaald met 3,4 procent. De Nederlandse zuivelverwerkers Friesland-Campina en Royal A-ware staan bovenaan in de prijsvergelijking, een eind hoger dan Milcobel waarvoor een berekende melkprijs van 32,72 euro en een jaar-op-jaardaling van 8,5 procent gerapporteerd wordt. De Franse zuivelfabrieken bengelden in 2017 nog aan het staartje maar doen nu beter.

De zuivelmarkt werd in 2018 in hoge mate bepaald door zeer lage eiwitprijzen, de afbouw van de grote interventievoorraad melkpoeder en de nervositeit rond de droogte. De boterprijs haalde niet meer het torenhoge niveau van 2017, maar lag wel ruim boven het meerjarige gemiddelde. Over de gehele gamma bekeken, was zuivel in 2018 goedkoper dan in 2017. ZuivelNL, dat op vraag van de Nederlandse landbouworganisatie LTO een melkprijsvergelijking opstelt, blikt in zijn jaarrapport voor 2018 ook vooruit op 2019. Net als in 2017 en 2018 ontwikkelt de melkprijs zich vrij stabiel. Na een piek in februari dalen de melkprijzen seizoensmatig als gevolg van de hogere melkproductie in mei. “Wellicht is de prijsval dit jaar kleiner door de wereldwijd lagere groei van de melkproductie”, luidt de prognose.

Om de melkprijs te kunnen vergelijken die de grote Europese zuivelondernemingen uitbetalen, wordt uitgegaan van de levering van melk met een bepaalde samenstelling (bv. 4,2% vet), kwaliteit (bv. kiemgetal van net geen 25.000 per ml) en een hoeveelheid van 1 miljoen kilo op jaarbasis. European Dairy Farmers, dat de melkprijsgegevens verzamelt, en ZuivelNL benadrukken dat het daarom geen vergelijking is van de gemiddelde prijzen die effectief zijn uitbetaald. Gemiddeld daalde de melkprijs in Europa met 3,4 procent tussen 2017 en 2018. Bij sommige zuivelverwerkers is het verval veel groter, bijvoorbeeld bij Milcobel (-8,5%) en bij de grootste Nederlandse coöperatie FrieslandCampina (-6,5%). Opvallend is dat alle Franse zuivelverwerkers hun melkprijs op niveau hielden (Danone) of lichtjes lieten stijgen (Sodiaal en Lactalis). Daardoor staan ze in 2018 veel hoger in de rangschikking.

Helemaal bovenaan staan de Italiaanse zuivelverwerker Granarolo en de Finse zuivelspecialist Valio met een berekende melkprijs van 38,36, respectievelijk 36,74 euro per 100 kilo. Valio betaalt niet alleen een hoge melkprijs uit aan de leden die kleinere melkcoöperaties zijn, maar ook een zeer constante melkprijs. Niet alleen is de melkprijs van 2018 bijna gelijk aan die 2017, ook de maandelijkse melkprijzen variëren nauwelijks. Helemaal onderaan de rangschikking bengelen twee Ierse zuivelverwerkers: Glanbia (32,59 euro) en Kerry Agribusiness (32,51 euro). In 2017 steeg de Ierse melkprijs nog het meest. De voor Milcobel geschatte melkprijs bedraagt 32,72 euro, ervan uitgaand dat de nabetaling die pas in juli definitief bekend raakt dezelfde is als vorig jaar.

Meer info: LTO internationale melkprijsvergelijking 2018

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via