nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.06.2015 Melkquotum hoeveverkopers zonder veel erg overschreden

Van minister van Landbouw Joke Schauvliege vernamen we dat de melkveehouders voor het eerst in tien jaar te veel melk produceerden. Het Belgische productieplafond van 3,462 miljard liter werd met ongeveer 76 miljoen liter overschreden, wat onze landbouwers duur komt te staan op een boete van 22 miljoen euro. Het Departement Landbouw en Visserij geeft meer details vrij en vestigt er onder meer de aandacht op dat ook het quotum rechtstreekse verkopen (melk die niet geleverd is aan zuivelfabrieken, nvdr.) overschreden werd. Dat gebeurde nog niet eerder maar is voor de overschrijders financieel vrijwel pijnloos door een hoge franchise. Het overschot aan productie is onderworpen aan een heffing van bijna 29 eurocent per liter.

Bij de berekening van de overschrijding van het melkquotum heeft het Departement Landbouw en Visserij rekening gehouden met een correctie op basis van het vetgehalte van de melk en een correctie voor landbouwers die quotum rechtstreekse verkoop omgezet hebben in quotum voor leveringen van melk aan zuivelfabbrieken. Na die correctie bleek dat het beschikbare Belgische quotum (3,462 miljard liter) nog altijd met ongeveer 76 miljoen liter overschreden werd.

Door de overschrijding van het nationaal quotum zijn de landbouwers die hun individueel quotum hebben overschreden een heffing verschuldigd. Aan deze landbouwers wordt dit jaar een vrijstelling 43.328 liter toegekend omdat er ook landbouwers zijn die hun quota niet volledig vol gemolken hebben. Bij de afrekeningen die naar de kopers en de landbouwers worden verstuurd, zal er rekening gehouden worden met de reeds geïnde voorschotten. Als er te veel voorschot werd geïnd, zal het saldo binnen de twee weken na ontvangst van de afrekening terugbetaald worden.

Voor rechtstreekse verkopen werd voor het eerst sinds het instellen van de quota in 1984 het beschikbaar nationaal quotum overschreden. De melkveehouderij in ons land mocht 35 miljoen liter melk produceren voor andere afzetkanalen dan de melkerijen maar ging daar ongeveer 510.000 liter boven. Ook hierop is een heffing van bijna 29 eurocent per liter melk verschuldigd. De overheid houdt rekening met quotum rechtstreekse verkoop dat omgezet is in ‘gangbaar’ quotum om de factuur te milderen.

Aan de landbouwers met hoeveverkoop van zuivel wordt een vrijstelling of franchise van 500.000 liter toegekend zodat de superheffingfactuur hen in de praktijk niet zuur opbreekt. Dat komt door het grote aantal hoevezuivelaars (670) die minder melk produceerden dan toegelaten. Daar staan 293 producenten tegenover met een te hoge productie. Slechts drie hoevezuivelaars zullen uiteindelijk superheffing moeten betalen.

Bij de leveranciers van de melkerijen maakt de superheffing veel meer ‘slachtoffers’, 1.159 om precies te zijn. Eigenlijk zijn er 4.640 landbouwers die hun individueel quotum overschreden maar de franchise betekent voor het merendeel van hen de redding, met dank aan de 4.192 landbouwers die minder melk produceerden dan hun individueel quotum.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via