nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2016 Melkveehouderij deed het in 2015 slechter dan in 2009

Het Departement Landbouw en Visserij publiceert een nieuwe Zuivelbarometer met de resultaten van het vierde kwartaal van 2015. De trend van lage melkprijzen en toegenomen kosten zet door zodat het economisch vierkant draait op melkveebedrijven. Meer nog dan in het actueel bruto saldo komt dit tot uiting in het voortschrijdend bruto saldo. De index is in de loop van 2015 tot een absoluut dieptepunt gedaald. Daarmee was het inkomen van een melkveehouder vorig jaar zelfs lager dan in het crisisjaar 2009.

Economisch gaat het niet goed in de melkveehouderij. Door de zuivelbarometer die de Vlaamse landbouwadministratie viermaal per jaar berekent, wordt de crisis geobjectiveerd. Sinds het laatste kwartaal van 2013 zijn de opbrengsten sterk gedaald. In het vierde kwartaal van 2015 lagen de opbrengsten op melkveebedrijven zeer laag en bleven de kosten hoger dan tijdens de referentieperiode. Het actueel bruto saldo blijft daardoor laag en komt voor het vierde kwartaal uit op een waarde van 64. Het ligt daarmee net boven het dieptepunt van 2009. 

Anders ligt het bij het voortschrijdend bruto saldo. Aangezien de melkprijzen al verschillende maanden na elkaar laag zijn, is de index gedaald tot 65. Dit is lager dan het dieptepunt tijdens de zuivelcrisis in 2009 (69). De economische omstandigheden zijn dus nog niet eerder zo slecht geweest voor een melkveehouder. Een kleine stijging van de uitbetaalde melkprijs kan dat niet verhinderen. In 2015 hield de melkveehouder een bruto saldo over dat minder dan twee derde van het bruto saldo bedroeg in de referentieperiode.

Meer info: Zuivelbarometer

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via