nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2019 “Mercosur kan een aanslag zijn op de landbouw"

Nu het akkoord tussen de Europese en de Mercosur-landen een feit is, vrezen landbouworganisaties voor de gevolgen van de bijkomende import van vlees en suiker. Zo ook het Algemeen Boerensyndicaat. “Wij zitten niet te wachten op 90.000 ton rundvlees en evenveel kippenvlees (uiteindelijk werd het dubbel zoveel, nvdr.) bovenop de reeds jaarlijks geïmporteerde honderdduizenden tonnen en al zeker niet zonder sluitende garanties over de traceerbaarheid en kwaliteit ervan”, reageert voorzitter Hendrik Vandamme. Ook het ongelijke speelveld tussen de EU en Mercosur op vlak van hygiëne-, fytosanitaire, dierenwelzijns- en milieustandaarden baart de landbouworganisatie zorgen.

Twintig jaar al duren de gesprekken tussen Europa en de vier Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, die zich in 1991 verenigd hebben onder noemer Mercosur. Een fors handelsblok dat ook beschikt over 264 miljoen consumenten. “Dat laatste interesseert uitermate een aantal Europese leiders, waaronder de Nederlandse premier Rutte en de Duitse kanselier Merkel en de huidige Europese Commissaris voor Handel Cecilia Malmström”, weet het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Zij willen de volgende weken een doorbraak forceren om tot een handelsakkoord te komen tussen Mercosur en Europa en zo die grote consumentengroep te kunnen voorzien van meer (Duitse Volks)wagens en chemische grondstoffen.” Enkele uren na de verschijning van Drietand, het ledenblad van ABS, kwam het nieuws dat het handelsakkoord een feit is.

Ons land is samen met Frankrijk, Ierland en Polen opnieuw op de rem gaan staan omdat het voorliggende ontwerpakkoord de landbouwsector zeer zwaar benadeelt. Commissaris voor Landbouw Hogan blijft consequent niet akkoord gaan met de voorstellen. “De Mercosur-landen azen op het openstellen van de Europese markt voor hun Argentijns, Uruguayaans en Braziliaans rundvlees, maar daar zitten wij niet op te wachten”, aldus Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS. Binnen de Mercosur-besprekingen ligt ook suikerimport uit Zuid-Amerika op tafel. “Wij willen dat suiker als ‘gevoelig product’ beschouwd wordt, zo kunnen de Europese suikerbiettelers nog enigszins beschermd worden tegen ongecontroleerde en onnodige import van rietsuiker.”

Ook de verschillen in regelgeving op vlak van bijvoorbeeld dierenwelzijn tussen de EU en Mercosur, zijn een bron van zorgen. “De Europese Commissie blijft dromen dat onze sector kan omgaan met de verdere openstelling van de markt zonder gevolgen en ze blijft blind voor de realiteit: dit is echt onverantwoord beleid”, zegt Hendrik Vandamme. “Wat wij nodig hebben, is een eerlijke en evenwichtige handel en overeenkomsten die ervoor zorgen dat ze geen overschotten op onze markten in de hand werken. Europese boeren mogen niet als pasmunt ingezet worden wanneer de EU onderhandelt over vrijhandelsovereenkomsten. Ze kunnen zich geen extra inkomensverliezen veroorloven als gevolg van een handelsovereenkomst die nog meer druk legt op de EU-suiker-, rund- en kippenvleesmarkten”

Op 2 juli start het nieuwe Europese Parlement haar werkzaamheden. De Europese Commissie zal pas tegen oktober vernieuwd worden en in Argentinië worden eind oktober 2019 verkiezingen gehouden. “Sommigen in de Europese wijk in Brussel menen dat de tussenliggende periode moet aangegrepen worden om de Mercosur-deal door te drukken”, aldus ABS. “Wij blijven oproepen om dat niet te doen. Wie in de toekomst enthousiaste Europese en Vlaamse boeren wil, solt niet met hun toekomst door politiek geïnspireerde handelsakkoorden af te sluiten.” Vrijdagavond kwam dan plots het nieuws dat de EU en de Mercosur-landen een akkoord bereikten. Over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen beide handelsblokken wordt al meer dan 20 jaar gepraat.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via