nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 Mestbank gaat gebruik kunstmest nauwgezet controleren

De Mestbank laat weten dat er zowel tijdens het voorjaar als tijdens het najaar controles volgen op het correct gebruik van kunstmest. In het voorjaar zal het accent liggen op het respecteren van de afstand tot de waterloop en in het najaar gaat er bijzondere aandacht naar het bijbemesten van vollegrondsgroenten. Uit gegevens van de Mestbank blijkt dat 31 procent van de totale aanvoer van stikstof naar de grond afkomstig is van kunstmest. “Het bemesten van gewassen met kunstmest heeft dus een invloed op de waterkwaliteit”, klinkt het.

Omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit voorlopig uitblijft, kondigde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege eerder al aan dat de Mestbank vanaf 2018 zal controleren of de teeltvrije zone van één meter langs waterlopen in focusgebieden wordt nageleefd. Nu laat de Mestbank ook weten dat er meer gecontroleerd zal worden op het correct gebruik van kunstmest omdat het gebruik ervan wijdverspreid is in Vlaanderen.

In het voorjaar zal het accent liggen op het respecteren van de afstand tot de waterloop. “Op basis van vaststellingen op het terrein, kunnen onze toezichthouders facturen en leveranciersbonnen opvragen van de gebruikte meststoffen en bekijken of die meststoffen effectief aangegeven worden in de Mestbankaangifte van het volgende aangiftejaar”, zo laat de Mestbank weten in een persbericht.

In het najaar zal de aandacht van de Mestbank vooral gaan naar het bijbemesten van vollegrondsgroenten. “Landbouwers moeten, voordat ze bijbemesten met kunstmeststoffen, een stikstofstaalname met stikstofadvies laten uitvoeren. Op die manier weten ze de juiste hoeveelheid stikstof die er in de bodem zit en moeten ze alleen nog de hoeveelheid toedienen die het gewas nodig heeft”, luidt het. De overtollige nutriënten worden immers niet opgenomen en hebben een negatieve invloed op het grond- en oppervlaktewater, dat naar de MAP-meetpunten stroomt.

De periode waarin stalen moeten genomen worden, is verschillend voor focus- en niet-focusbedrijven. Focusbedrijven met specifieke teelten moeten vanaf 16 augustus vóór elke bemesting van een perceel een stikstofstaalname laten uitvoeren. Voor niet-focusbedrijven geldt die regel vanaf 1 september. Bij het bemesten moeten bedrijven rekening houden met het verkregen bemestingsadvies en met de maximale bemestingsnorm van het mestdecreet. Dat decreet bepaalt dat er beperking is van 100 kilo werkzame stikstof per hectare, waarbij maximaal 60 kilo werkzame stikstof mag aangewend worden binnen een periode van twee weken.

“Onze toezichthouders zullen bij een controle altijd nagaan of er een staalname is gebeurd op het juiste tijdstip en of het advies werd gerespecteerd”, waarschuwt de Mestbank. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: PIBO Tongeren

Volg VILT ook via