nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.03.2018 Mestbank geeft geen individueel bedrijfsadvies meer

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Landmaatschappij de dienst Bedrijfsadvies stopgezet. Sindsdien hebben nogal wat landbouwers en stakeholders vragen over de dienstverlening van de Mestbank. Waarvoor kunnen ze er tegenwoordig terecht? Met algemene vragen over de mestwetgeving, de correcte toepassing en duiding ervan kunnen landbouwers, loonwerkers en mestverwerkers aankloppen bij de dossierbeheerders die de eerstelijnscontacten verzorgen. Heel wat informatie is online terug te vinden, op de VLM-website of via het Mestbankloket. Individuele bedrijfsbegeleiding op het vlak van oordeelkundige bemesting behoort niet meer tot het takenpakket van de Mestbank.

Tien jaar lang beschikte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over een dienst Bedrijfsadvies om landbouwers te adviseren en sensibiliseren inzake de mestwetgeving. Verspreid over Vlaanderen waren 14 bedrijfsadviseurs actief, die met de boer rond tafel gingen zitten en eerstelijnshulp boden bij het inschatten van de mestbalans, het opmaken van een bemestingsplan, enz. Eind vorig jaar is deze dienstverlening stopgezet omdat individueel bedrijfsadvies niet tot de kerntaken behoort van de overheid.

Sindsdien is het blijkbaar niet zo duidelijk met welke vragen landbouwers en andere stakeholders wel nog bij de Mestbank terechtkunnen, en met welke niet. Daarom wil de Mestbank een zo volledig mogelijk beeld scheppen van haar werking en dienstverlening. De regionale dossierbeheerders blijven de eerstelijnscontacten met klanten verzorgen en de kwaliteitscontrole van de gegevens doen. Zij kunnen antwoorden op algemene vragen over de mestwetgeving, maar ze helpen bijvoorbeeld niet bij het opmaken van een bemestingsplan.

In lijn met de beslissing om individuele bedrijfsbegeleiding af te stoten, stelt VLM geen BASsistent Balanssimulator meer ter beschikking op de website. Wie ondersteuning nodig heeft voor het opmaken van zijn bemestingsplanning, voor bijvoorbeeld het berekenen van de hoeveelheid aan te voeren of af te zetten mest, kan daarvoor terecht bij de adviesbureaus. Eenvoudige programma’s, zoals de uitrijtool en de Bassistent mestverwerking, blijven beschikbaar op de VLM-website. Voor praktische vragen over oordeelkundige bemesting van teelten kunnen landbouwers terecht bij de partners uit de landbouwsector, zoals het coördinatiecentrum CVBB.

Op de VLM-website komt binnenkort een doorverwijs-wijzer beschikbaar, die per onderwerp aangeeft welke instantie de landbouwers kan helpen. Zelf zet de Mestbank hard in op de uitbouw van haar digitale dienstverlening. Het Mestbankloket is 24 op 24 beschikbaar voor het consulteren van bedrijfsgegevens. Denk maar aan de mesttransporten, de nitraatresiduresultaten, de bedrijfsstatus met de gevolgen daarvan, enz. Daarnaast zijn er interactieve toepassingen zoals het digitaal indienen van de Mestbankaangifte, het indienen van aanvragen (bv. derogatie, vrijstelling focusbedrijf, …) en het sluiten van burenregelingen.
Vindt iemand zijn weg niet in het digitale aanbod, dan zijn de medewerkers van de Mestbank bereid om daarin te begeleiden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via