nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2019 Mestbank houdt vollegrondsgroentetelers in het oog

De Mestbank zal in de maand september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest in de vollegrondsgroenteteelt. Er zal specifiek gekeken worden naar de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest op de akkers en ook het toepassen van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus zou volgens de Mestbank beter kunnen. “Door nauwgezet te bemesten kunnen de land- en tuinbouwers bijdragen aan een betere waterkwaliteit”, verdedigt de Mestbank die controles.

Concreet zullen bij de controles recente aankoopbewijzen voor kunstmest opgevraagd worden bij handelaars van kunstmest en bij landbouwers. Aansluitend zullen de toezichthouders van de Mestbank de aanwending van de kunstmest op de percelen gaan controleren. Stellen zij een overtreding vast, dan zal er een proces-verbaal opgemaakt worden. Dat kan leiden tot een geldboete met intrekking van een verkregen vrijstelling of het niet verkrijgen van een aangevraagde vrijstelling en een inkorting op de betalingsrechten van het Departement Landbouw en Visserij.

Op zijn website zet de Mestbank nog eens alle regels op een rij waaraan de vollegrondsgroentetelers moeten voldoen. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Mestbank

Volg VILT ook via