nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.10.2019 Mestbank strenger voor overtredingen in teeltvrije zone

Net zoals de afgelopen twee jaar, gaan toezichthouders van de Mestbank vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. In het verleden bleef het vaak bij een aanmaning wanneer landbouwers betrapt werden op een overtreding. Maar om de waterkwaliteit te waarborgen en verbeteren, zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij een duidelijke overtreding. Een gewaarschuwd man…
De controleurs kijken of er sporen van grondbewerkingen, zoals ploegen of frezen te zien zijn. Ook de 1-meterzone langs de waterlopen worden gecontroleerd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. Als dat zo is, is dat een inbreuk op de wetgeving en wordt de overtreder aangesproken.
 
In 2018 werden 169 landbouwers aangemaand om de wetgeving correct na te leven, goed voor een inbreukpercentage van 49 procent op alle gecontroleerde akkerlandpercelen. In 2019 daalde het aantal landbouwers met inbreuken naar 148, dat is een inbreukpercentage van 39 procent. Naast de daling met 10 procent is het ook positief dat de overgrote meerderheid van de landbouwers na de terechtwijzing de regelgeving wel goed naleefde. We hebben de voorbije 2 jaar slechts 12 hardleerse landbouwers moeten sanctioneren, die nadat ze aanmaning kregen, toch opnieuw in de fout gingen.
 
Een inbreukpercentage van 39% is hoog. Mogelijks komt dat doordat nog te veel landbouwers een afwachtende houding aannemen of te nonchalant omspringen met bewerkingen op percelen die naast een waterloop liggen. Om de waterkwaliteit te verbeteren, zal de Mestbank vanaf dit najaar strenger ingrijpen bij het vaststellen van een duidelijke overtreding door onmiddellijk een proces-verbaal op te maken.
 
Landbouwers die de regelgeving niet naleven, zullen onmiddellijk gesanctioneerd worden. Daarnaast kan, met het in voege gaan van MAP 6, een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen worden ingetrokken.
 
De Mestbank roept alle landbouwers op om de regelgeving strikt na te leven door geen bewerkingen uit te voeren en geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in de 1-meterzone langs de waterlopen te gebruiken. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via