nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.07.2016 Mestbank werkte een gedragscode uit voor haar personeel

Discreet, menselijk, loyaal en transparant, zo verwacht de Mestbank dat haar controleurs en andere medewerkers tewerk gaan. De nieuwe gedragscode stoelt op in totaal negen principes en is van toepassing op al het personeel. Sinds dit jaar werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. De reorganisatie had tot gevolg dat er naast de inspecteurs ook een groep bedrijfsdoorlichters de baan op gaat. Voor hen geldt de gedragscode, maar evengoed voor de medewerkers die vanop kantoor dossiers vreten en telefonisch contact houden met landbouwers.

Begin dit jaar beschreef VILT welke houding een landbouwer mag verwachten van een controleur die op het erf komt namens het Voedselagentschap, de Milieu-inspectie, de Vlaamse landbouwadministratie of de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbank). Die laatste organisatie heeft de gedragscode voor zijn personeel inmiddels neergepend in een brochure. Negen principes worden gehuldigd in de gedragscode: vertrouwen en verantwoordelijkheid, menselijkheid, gelijkheid van behandeling en proportionaliteit, loyauteit, deskundig informatief, discretie, professionele houding, onpartijdig en transparant.

Transparantie slaat bijvoorbeeld op het feit dat een inspecteur van de Mestbank zich voorstelt en een landbouwer duidelijk maakt wat de reden is van zijn bezoek en hoe de controle zal verlopen. Verder informeert hij ook over de manier waarop de Mestbank de resultaten van de controle zal terugkoppelen, wat de mogelijkheden tot beroep zijn en hoe de gecontroleerde landbouwer de wetgeving kan raadplegen. De boer in kwestie krijgt altijd de kans tot wederwoord, en daarvan wordt akte genomen in het verslag dat de controleur schrijft. De Mestbank schrijft zijn personeel ook voor dat ze rekening moeten houden met specifieke familiale omstandigheden die uitstel van een controle kunnen rechtvaardigen.

Meer info: gedragscode voor medewerkers van de Mestbank

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonnwerk Defour

Volg VILT ook via