nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.06.2020 Meststoffensector ziet brede waaier aan uitdagingen

BELFertil ziet op korte en middellange termijn tal van uitdagingen op de sector van minerale meststoffen en biostimulantia afkomen, waarop een evident antwoord niet meteen voorhanden is. “Maar we kijken met vertrouwen en openheid naar de toekomst en zullen ons blijven inzetten om onze rol bij het waarborgen van een veerkrachtige Europese landbouw en bij het verstrekken van betaalbaar en voedzaam voedsel, te spelen”, zei BELFertil-voorzitter Jean-Paul Beens op de jaarvergadering van de organisatie.

De minerale meststoffensector beleeft drukke tijden. Zo is er de uitrol van de nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten, de inspanningen rond circulaire economie en klimaatadaptatie en het streven om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de bredere internationale uitdagingen. Daar voegden zich recent het coronavirus en de twee nieuwe strategieën van de Europese Commissie, de ‘Farm to Fork’-strategie en de ‘Biodiversiteitsstrategie 2030’, aan toe.

“Het worden duidelijk uitdagende jaren”, weet Beens. “We moeten niet alleen oog hebben voor de problemen van nu, maar ook voor die van de middellange en lange termijn.” De BELFertil-voorzitter wijst erop dat nog steeds 50 procent van de wereldwijde voedselproductie te danken is aan het gebruik van minerale meststoffen.

Maar de sectorfederatie wil wel de uitdaging aangaan om het verlies aan plantenvoedingsstoffen aan te gaan. Europa wil immers dat de verliezen van deze voedingsstoffen naar het milieu met de helft beperkt worden, ongeacht of ze van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn. “Dit zal een doorgedreven samenwerking van alle betrokken actoren vergen”, zegt Jean-Paul Beens.

Het verlies aan voedingsstoffen kan volgens hem het best worden teruggedrongen door de efficiëntie van het gebruik ervan te verhogen. “Dat kan door het opstellen van beheerplannen voor deze voedingsstoffen en door de ontwikkeling en toepassing van innovatieve bemestingstechnieken. We hebben de laatste twee jaar al een enorme vooruitgang geboekt op dat vlak. Twee jaar geleden hebben de beschikbare informatie in een brochure gegoten”, aldus Beens. Hij denkt wel dat het moeilijk wordt om in een korte tijdspanne nog 20 procent efficiënter te werken, zeker waar de efficiëntie al hoog ligt. “Maar we staan open voor dialoog met alle betrokkenen om onze expertise te delen”, klinkt het.

Met de coronacrisis kwam er een onverwachte uitdaging bij. De industrie van minerale meststoffen en biostimulantia werd al snel erkend als een essentiële sector, zowel voor de rol die de sector speelt voor de agrovoedingsketen als voor de chemie en life sciences industrie. “Dit, gecombineerd met de flexibele logistiek en de krachtige en volledig operationele Belgische havens, hebben ervoor gezorgd dat het coronavirus tot nu toe slechts een beperkte impact heeft gehad op de meeste van onze leden”, legt Beens uit.

Op de productiesites draaiden de installaties op normale capaciteit, maar achter de schermen waren de inspanningen om dit op een virusbestendige manier te bereiken volgens BELFertil wel indrukwekkend. “Onze mensen hebben heel wat inspanningen moeten leveren om onder deze nieuwe omstandigheden te werken. We waarderen dit enorm”, benadrukt hij. In het begin van de crisis leefde bij landbouwers de vrees dat er tekorten aan meststoffen zouden ontstaan. “Dat zorgde voor een korte piek in de vraag, maar zelfs dat zorgde niet voor structurele problemen. Momenteel zien we wel dat de aanhoudende droogte ons parten speelt”, zegt Beens.

Ondertussen mocht BELFertil ook twee nieuwe leden verwelkomen in de sectorfederatie. Het gaat om Tessenderlo Kerley Int., een bedrijf dat al 100 jaar actief is in België met een focus op vaste en oplosbare kalium- en zwavelhoudende meststoffen. Daarnaast treedt ook AlzChem Trostberg toe, een bedrijf gespecialiseerd in specifieke stikstof-koolstof-stikstof-verbindingen met een brede waaier aan toepassingen.

“Met de toetreding van deze twee nieuwe leden wordt nog maar eens duidelijk dat België een belangrijke hub in het nutriëntenverhaal is”, zegt Peter Jaeken, secretaris-generaal van BELFertil. De federatie omvat momenteel een solide portefeuille in diverse segmenten: stikstof-, fosfor en kaliumproducenten, kalkmeststoffen, vele specialiteiten en biostimulantia. “Met een gecombineerde omzet van rond de 2,5 miljard euro en een positieve handelsbalans van 800 miljoen euro is het een robuuste sector in het Belgisch economisch weefsel. De sector is ook nauw verbonden met de havens en sterk geïntegreerd met de chemische industrie in het algemeen. De nabijheid van zoveel expertise is ook goed voor het agrovoedingscomplex”, benadrukt Jaeken.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BELFertil

Volg VILT ook via