nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.09.2020 “Met druppelirrigatie heb je 30% minder water nodig"

Voor het vierde opeenvolgende jaar was het kurkdroog. Niet alleen in België, maar in veel Europese landen is waterschaarste een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Druppelirrigatie is een innovatieve techniek in de precisielandbouw. Kan dit ook soelaas brengen voor het Europese droogteprobleem?
In het meest recente verslag waarschuwde de Europese droogtecommissie (European Drought Observatory - EDO) dat bepaalde regio’s in Europa te maken gingen krijgen met een langdurige droogteperiode nadat er in april en mei amper neerslag was gevallen. Vooral de Midden- en Noordwest-Europese landen, zoals België, Duitsland, Nederland, Ierland en een groot deel van het Verenigd Koninkrijk, werden getroffen. Als gevolg van de droogte, werden ook de opbrengstprognoses in augustus voor bijna alle zomergewassen in de EU naar beneden bijgesteld ten opzichte van de prognose van juli.
 
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat 44 procent van alle waterwinning gebruikt wordt voor de landbouw. De Zuid-Europese landen nemen over het algemeen meer dan twee derde daarvan voor hun rekening. Maar ook landen met een minder warm klimaat zijn afhankelijk van irrigatie om de productiviteit en de rentabiliteit van de gewassen te verbeteren.
 
Maar irrigatie kan ook leiden tot een aantal milieuproblemen, zoals erosie, verzilting en lage grondwaterstanden. De bescherming van de watervoorraden staat niet voor niets hoog op de agenda van zowel het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de farm-to-forkstrategie. Beide hebben tot doel om de zoetwatervoorraden in stand te houden en waterverontreiniging te voorkomen.
 
Euractiv, de Europese landbouwnieuwssite, ging luisteren bij André Van Spengen van Netafim, een bedrijf dat gespecialiseerd is in precisie-irrigatie voor duurzame landbouw, over de rol van druppelirrigatie bij het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik.
 
“De meeste irrigatiesystemen in de EU maken nog steeds gebruik van spuitpistolen en -bomen, maar dat zijn de meest inefficiënte manier om gewassen te besproeien want het water gaat verloren door zowel afspoeling als door verdamping”, vertelt hij. “Bij druppelirrigatie dringt het water net diep in de grond, vergelijk het met het legen van een emmer van 5 liter waarbij je enkel een spuitje kan gebruiken.” Bovendien kan de landbouwer tot 30 procent water besparen door over te schakelen op druppelirrigatie.
 
Het vergt een grote investering, maar op lange termijn krijg je aanzienlijke voordelen, zoals waterbesparing, minder ziekten en amper bladschade.
 
Veel van die systemen vergen wel grote investeringen op vlak van tijd, geld en inspanning. “Maar ze leveren wel aanzienlijke voordelen op op lange termijn”, aldus Van Spengen. Naast de waterbesparing, voorkomt het systeem namelijk ook de verspreiding van ziekten, vooral schimmelziekten, door de planten droog te houden. Ook bladschade, die veroorzaakt wordt door de zon wanneer de bladeren nat zijn, wordt ferm ingeperkt.
 
Daarnaast kunnen deze irrigatiesystemen ook gebruikt worden voor bemesting of ‘fertigatie’. "Druppelirrigatie kan ook gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verspreiden, wat een meer gerichte toepassing en een vermindering van het gebruik van deze producten betekent", benadrukt Van Spengen.
 
Naast een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, zoals de EU voorschrijft, kunnen dergelijke systemen volgens Van Spengen ook voor iets van onschatbare waarde voor de boer zorgen: gemoedsrust. "Conventionele besproeiingssystemen vergen veel werk - zowel bij het opzetten als bij het toezicht. Vaak werken ze onder een druk van 10 bar en wordt er 80 kubieke meter water per uur weggepompt. Een lek kan dan ernstige gevolgen hebben”, schetst hij. “Druppelirrigatie werkt daarentegen onder een druk van 1 bar. De boer kan zijn irrigatie laten lopen terwijl hij zelf andere belangrijke taken kan uitvoeren.”
 
Ook COPA-COGECA, de Europese landbouworganisatie, is overtuigd van de goede resultaten van het systeem. “Hoewel deze technologie niet voor alle gewassen of bedrijfstypes toepasbaar is, is het van essentieel belang dat meer landbouwers ermee aan de slag kunnen gaan. Zij moeten in staat zijn om dergelijke investeringen op hun bedrijf te doen”, klinkt het.

Bron: Euractiv

Volg VILT ook via