nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.09.2015 Met fysieke kracht maakt landbouwer het verschil niet

Wat maakt een goede landbouwer? Die vraag stelde Bayer CropScience aan honderden boeren én burgers. De buitenwereld meent dat de boerenstiel vooral doorzettingsvermogen en fysieke kracht vergt, evenals bedrijfseconomisch inzicht. Een landbouwer plaatst bedrijfseconomisch inzicht helemaal bovenaan. Slechts vijf procent van de landbouwers vindt fysieke kracht het belangrijkste in zijn job. Ook de vorming van een landbouwer en de technologische evolutie in de sector worden onderschat door de buitenwereld maar verder heeft de Vlaming een vrij juist beeld van de boerenstiel. Dat is ongetwijfeld te danken aan initiatieven zoals de Dag van de Landbouw van afgelopen zondag.

Negen op de tien landbouwers associeert zijn beroep met ‘het zakelijk inzicht van een manager’, gevolgd door associaties zoals de ‘zorg van een dokter’, de ‘fysiek van een bouwvakker’ en het ‘technisch vernuft van een ingenieur’. Zes op de tien Vlamingen steunt deze associatie van zakelijk inzicht en fysieke kracht met het beroep van boer. Tijdens de Dag van de Landbouw van afgelopen zondag heeft het grote publiek met eigen ogen kunnen zien dat een boerderij de voorbije decennia geëvolueerd is tot een kleine KMO. “Meer dan vroeger spelen bedrijfseconomische
analyses en goed management een belangrijker rol dan fysieke kracht. De boer is een echte ‘bedrijfsleider’ geworden met aandacht voor mens, dier en de omgeving”, zegt Boerenbond-directeur Peter Van Bossuyt daarover.

Zijn collega bij Boerenbond Georges Van Keerberghen voegt daar in De Standaard aan toe: “Vroeger werd de slimste boerenzoon pastoor, de domste bleef op de boerderij om met zijn handen te werken. Maar die tijd is lang voorbij. De meest succesvolle boeren zijn diegenen die een brede opleiding hebben gehad.” Dat blijkt ook uit de bevraging van 900 Vlaamse landbouwers door Bayer CropScience in samenwerking met Boerenbond. Eén op de drie heeft een hogere opleiding gevolgd, bij de 18- tot 34-jarigen gaat het zelfs om 60 procent. “De belangrijkste succesfactor was vroeger hard werken. Dat is veranderd, omdat er veel gemechaniseerd is. Daarom zijn nu ook meer vrouwen boer. Je moet vandaag vooral een goede manager zijn. De zaak goed organiseren en financieel en economisch inzicht hebben. Zonder een businessplan lukt het niet meer”, zegt Van Keerberghen.

Een moderne landbouwer mag ook niet vies zijn van technologische vooruitgang. Tijdens een bezoek aan een landbouwbedrijf dat op 20 september meedeed aan Dag van de Landbouw zagen we twee melkrobots aan het werk, een automatische mest- en voederschuif, een pocketvergister die elektriciteit opwekt uit rundveemest en een tractor voorzien van GPS-besturing. Ook werd er hoog in de lucht een drone gedemonstreerd. In de enquête van Bayer beamen twee op de drie boeren dat technologische vernieuwing de belangrijkste evolutie wordt binnen hun sector. De landbouw is al ingrijpend veranderd, vooral onder invloed van schaalvergroting, automatisering, specialisatie en meer aandacht voor duurzaamheid.

De enquête van Bayer CropScience is uniek in zijn soort omdat de vragen zowel aan boeren als aan burgers werden voorgelegd. Aspecten van de boerenstiel waar de buitenwereld een verkeerd beeld van heeft, zijn bijvoorbeeld het belang van vorming voor landbouwers en de technologische evolutie in de landbouw die onderschat wordt. “Daar proberen we wat aan te doen, bijvoorbeeld door mee te werken aan Living Tomorrow. De technologische evolutie in onze sector stellen we visueel voor in een belevingsruimte ‘landbouw en voeding’ in het Huis van de Toekomst”, zegt Peter Van Bossuyt.

Het valt de directeur van Boerenbond mee dat boer en burger een gelijklopend beeld hebben van de uitdagingen waar landbouw voor staat. “De generatiewissel is ook één van de grootste kopzorgen van Boerenbond. Daarom hebben we een Kenniscentrum Bedrijfsopvolging opgericht.” Van Bossuyt las in de enquête dat 38 procent van de landbouwers hoopt dat er een opvolger is op zijn of haar bedrijf. Hoewel een landbouwer over het algemeen heel tevreden is met zijn job spreekt uit dat lage cijfer een grote ongerustheid over de toekomst. Als toeleverancier aan de landbouw wil Bayer CropScience de toekomst van de landbouw in Vlaanderen mee helpen veilig stellen. Het bedrijf mag dan wel internationaal actief zijn toch is onze regio van groot belang. “Hier wordt op hoog niveau aan landbouw gedaan, wat de ontwikkelingen binnen Bayer ruggensteunt”, zegt Marc Sneyders van Bayer CropScience België.

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard

Beeld: Bayer Forward Farming

Volg VILT ook via