nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2019 Met PARTRIDGE naar meer biodiversiteit in akkerbouw

Het PARTRIDGE-project, een Europees project waarin vijf landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden betere leefomstandigheden te creëren voor de patrijs, is iets over halfweg. Het project, dat eind september 2016 begon en loopt tot eind december 2020, is een samenwerking tussen landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers, waarin gewerkt wordt aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Het doel is om in vier jaar tijd de biodiversiteit in de voorbeeldgebieden op te krikken met 30 procent.

Het project onderzoekt de haalbaarheid en het effect van ‘een natuur- en diervriendelijke landbouwbedrijfsvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De patrijs is namelijk een goede indicator voor de ecologische toestand van landbouwgebieden. In gebieden waar patrijzen goed gedijen, is er een hoge biodiversiteit en zijn de ecosysteemdiensten intacter. Zijn er (bijna) geen patrijzen, dan is de ecologische toestand van het landschap dikwijls aangetast.

De Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agrobeheercentrum Eco², Hubertus Vereniging Vlaanderen en Inagro willen in vier jaar tijd 30 procent meer biodiversiteit realiseren in de voorbeeldgebieden. Maatregelen die genomen worden, zijn onder meer het inzaaien van kruiden en zonnebloemen, het aanleggen van een keverbank … Hoe dit alles in z’n werk gaat, zie je in onderstaande video van de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer info: PARTRIDGE-project

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Rollin Verlinde

Volg VILT ook via