nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2019 Middelgrote windmolen West-Vlaams kippenbedrijf vergund

Kippenhouderij LV Prat in Hulste bij Harelbeke krijgt een West-Vlaamse primeur. Als eerste landbouwbedrijf in de provincie heeft ze de toestemming voor de plaatsing van een middelgrote windturbine. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verleende half april de omgevingsvergunning. Na een subsidieoproep van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) staan heel wat land- en tuinbouwbedrijven klaar om een vergunning voor zo'n middelgrote windturbine aan te vragen.

Sinds vorig jaar kan elke boer, kmo, ziekenhuis of nieuwe woonwijk subsidies aanvragen om één of meerdere kleine (tot 15 meter hoog) of middelgrote windmolens (vaak zo’n 50 meter hoog) te zetten, om op die manier in z’n eigen stroom te voorzien en fors te besparen op de energiefactuur. Eind februari werden bij fruittelers in de Limburgse gemeenten Nieuwerkerke en Gingelom de eerste vergunningen voor middelgrote windmolens afgeleverd, en nu is dus ook de eerste vergunning in West-Vlaanderen een feit.

“Dit is een eerste vergund project, maar er lopen nog tientallen andere projecten, dus we verwachten binnen relatief korte termijn nog meer vergunningen”, vertelt Karolien Desmedt van adviesbureau SBB, die de vergunningsaanvraag van Prat begeleidde. “Er is nog niet echt een wettelijk kader, dus we wilden eerst afwachten wat dit ene project zou opleveren qua resultaat. We vonden het weinig zinvol om al 20 projecten op te starten als de onzekerheid rond de uitkomst te groot was.”

SBB heeft alvast heel wat kandidaten, volgend op de subsidiecall van het Vlaams Energieagentschap (VEA) eind vorig jaar en aansluitend een studienamiddag via het Innovatiesteunpunt, waar leveranciers en geïnteresseerden werden samengebracht. “Voor de middelgrote windturbines, met een vermogen tot maximaal 300 kW, gaat het vooral om grootschalige kippenhouderijen en varkensbedrijven en ook om tuinbouwbedrijven”, aldus Desmedt. “Maar ook de kleinere modellen, tot 30 kW, beginnen aantrek te krijgen.”

Factoren die van belang zijn om een vergunning te krijgen, zijn onder meer de ligging ten opzichte van natuurgevoelige gebieden, geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. Op basis hiervan werd een bezwaar van een buurtbewoner tegen de komst van de molen in Hulste weerlegd. “Aangezien het een grootschalig kippenbedrijf betreft, gelegen in agrarisch gebied en dus zone-eigen”, klinkt het in een persbericht van de provincie West-Vlaanderen. “Het bedrijf is tevens gelegen in een zone binnen het gemeentelijk RUP dat hernieuwbare energie toelaat als passen in het landschap. De windmolen is in de eerste plaats gericht op de energiebehoeften van dit bedrijf.”

Uit het voorafgaand onderzoek bleek eveneens dat een tiphoogte van 50 meter verantwoord is “gelet onder meer op de reeds aanwezige kippenstallen van dit bedrijf, kippenstallen in de ruime omgeving, grote windmolens verderop langs kanaal, de industriezone aan de overkant van het kanaal, enz.” Ook qua geluid en slagschaduw werd in het onderzoek geen onaanvaardbare hinder verwacht, en er bevinden zich evenmìn kwetsbare of bijzondere installaties in de omgeving.

Over een aantal maanden zou de eerste middelgrote windturbine op een West-Vlaams landbouwbedrijf er moeten staan. “De dag na de betekening van de vergunning begint een periode van 30 dagen voor een eventuele beroepsprocedure, maar daarna kan de bouw beginnen”, aldus Desmedt. “Die bouw verloopt normaal gezien redelijk snel. Er is een stevige fundering nodig, en de constructie van de molen zelf bestaat eigenlijk uit een soort bouwpakket.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Xant

Volg VILT ook via