nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 Milcobel start voorbereidingen voor ophaling VLOG-melk

Bij zuivelcoöperatie Milcobel worden de nodige voorbereidingen getroffen om richting het jaareinde een aparte melkophaalronde te organiseren voor zogenaamde VLOG-melk. Dat is het van oorsprong Duitse label dat gebruikt wordt als aanduiding voor ggo-vrije melk. Een melkveehouder die wil inspelen op deze markttrend moet de importsoja uit het krachtvoeder van zijn koeien schrappen en vervangen door ggo-vrije soja of andere plantaardige eiwitten. Milcobel peilt nu bij zijn leden hoe groot de interesse is. “Via de organisatie van een aparte melkdeelstroom kunnen we de bestaande verscheidenheid bij onze leden-melkveehouders verder valoriseren”, klinkt het bij de coöperatie.

Milcobel is gestart met de organisatie van een nieuwe melkdeelstroom. Nu er vraag is naar ggo-vrije melk wil de zuivelverwerker daarop kunnen inspelen. Tegen het jaareinde moet de aparte ophaling logistiek rond zijn zodat er vanaf dan begonnen kan worden met specifieke verwerking tot eindproducten. Zover zijn we nog niet want de coöperatie start nu met een bevraging van de leden-melkveehouders. Zij kunnen hun interesse aangeven voor VLOG-melkproductie, waarbij ‘VLOG’ staat voor het Duitse non-ggo-label ‘Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik’. In dezelfde ledenbevraging wordt aan melkveehouders ook gevraagd om hun bedrijfsprofiel te schetsen en aan te geven welke duurzaamheidsmaatregelen ze reeds implementeren.

Door die specificiteit van bedrijven in kaart te brengen, wil de coöperatie over meer kennis beschikken omtrent de verscheidenheid binnen de eigen ledenpopulatie. Milcobel doet dat vanuit het geloof dat die verscheidenheid in de melkproductie commercieel te valoriseren is via de organisatie van aparte melkdeelstromen. De niet-ggo-melk zal in de eerste plaats verwerkt worden in consumentenkazen. Er wordt voorzien dat alle ‘objectiveerbare’ meerkosten van het schrappen van ggo-soja uit het rantsoen van de koeien (ruimschoots) vergoed zullen worden.

Aangepast krachtvoeder is reeds op de markt beschikbaar want veevoederfabrikanten spelen op hun beurt in op de trend van ggo-vrije melk. Zij hebben in de gaten dat Milcobel en andere zuivelverwerkers, Arla bijvoorbeeld, het VLOG-label gaan hanteren. Met ggo-vrije soja uit de Donau-regio of dichter bij huis geteeld koolzaad(schroot) kunnen zij daar een antwoord op bieden. Een melkveehouder kan de eiwitaanbreng door soja ook proberen te vervangen door eigen teelt van plantaardige eiwitten, gras en gras-klaver op kop.

Gelijktijdig met de ledenbevraging over duurzaamheid en VLOG-melk start de inschrijvingsronde voor bedrijven die in 2019 weidegang toepassen. Ook weidegang groeide namelijk uit tot een aankoopcriterium voor de retail. Milcobel wil mee zijn met zulke nieuwe trends op de zuivelmarkt, maar vindt het als coöperatie wel belangrijk dat melkdeelstromen tot stand komen na intensief overleg met de ledenstructuren en dat deelname een individuele keuze van de melkveehouder is.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via