nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.08.2016 Milcobel stelt geduld van ABS te hard op de proef

Het Algemeen Boerensyndicaat hoopte dat de wat gunstigere voortekenen op de zuivelmarkt zich snel zouden vertalen in een hogere melkprijs. Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie die actief is in ons land, handhaaft evenwel een reëel uitbetaalde melkprijs van net geen 23 euro per 100 liter voor de leveringen in juli. Bij ABS is de teleurstelling zo groot dat ze Milcobel zelf in vraag stellen. “Bij zo’n lage melkprijs kan geen enkele melkveehouder overleven. Zonder melkveehouders heeft ook de grootste zuivelcoöperatie van het land geen bestaansreden meer.” De coöperatie sust dat een verbetering van de melkprijs zich aankondigt in de komende maanden. “Beterschap die broodnodig is, daar zijn we ons van bewust.”

De zuivelmarkt ging het afgelopen anderhalf jaar door een lang en diep dal. Al die tijd bevond de melkprijs zich op een niveau dat de meeste melkveebedrijven financieel op de proef stelt. De laatste maanden is de crisissfeer uit 2009 weer helemaal terug want koeien melken kost de boer geld. De wereld op zijn kop zodat alle melkveehouders en hun belangenorganisaties snakken naar beterschap. Zo ook het Algemeen Boerensyndicaat dat geen blad voor de mond neemt nu Milcobel de betere perspectieven op de zuivelmarkt niet meteen vertaalt in een hogere melkprijs voor de leveringen in juli. Leden moeten nog een maand langer vrede nemen met de bodemprijs van 20,25 euro per 100 liter. Dat komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 22,98 euro.

Voor het Algemeen Boerensyndicaat dat zich vastklampte aan de heropleving van de zuivelmarkt smaakt die melkprijs zuur zodat de reactie navenant is: “Het is geen geheim dat Milcobel de prijs zet in ons land, en evenmin dat Milcobel koploper is in het betalen van de laagste melkprijs van Europa. Bij de oprichting van ‘Melkerij St. Paulus’ vergat men duidelijk één zin in de oprichtingsakte, namelijk: ‘ …. om te zorgen dat de boeren altijd een rechtvaardig en volwaardig inkomen hebben’.”

Peter Van de Vel, woordvoerder van de bij ABS aangesloten melkveehouders, verwijt de coöperatie te positieve communicatie over het postquotumtijdperk: “Er zou nooit voldaan kunnen worden aan de mondiale vraag naar zuivel, maar nooit werd er bij verteld welke prijs betaald zou worden voor de melk. Milcobel betaalt minder dan de melkerijen in het buitenland en kan de markt niet volgen.”

De hoge kostenstructuur van Milcobel en de lage melkprijs sleuren volgens Van de Vel alle Belgische melkveehouders mee de dieperik in. “Is het niet hoog tijd dat de coöperatie een deel van de niet winstgevende activiteiten verkoopt en met dat geld de melk betaalt?” Hij richt zich tot alle melkerijen met de boodschap dat zij melkproducten aan een eerlijke prijs moeten verkopen aan de retail, “en niet elkaar afbieden zoals nu het geval is”.

In een reactie herinnert de zuivelcoöperatie aan de uitspraken van haar vorige voorzitter over melkprijsvergelijkingen. Wanneer prijzen vergeleken worden, vraagt Milcobel om dat objectief te doen op basis van de oefening die maandelijks in Nederland wordt gemaakt. Daaruit valt af te leiden dat de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van Milcobel over de voorbije 12 maanden tot en met juni 25,48 euro per 100 kilo bedraagt.

“Wordt dit prijsniveau vergeleken met andere Europese zuivelgroepen die opereren in een vergelijkbare omgeving, dan is de gemiddelde melkprijs voor België, Nederland, Duitsland en Ierland 25,35 euro”, zegt directeur Coöperatiezaken Eddy Leloup. Hij legt uit dat Frankrijk weggelaten wordt vanwege de invloed die de overheid uitoefent op de melkprijs en het Verenigd Koninkrijk vanwege de contracten met retail, andere omstandigheden dan de onze dus.

Bij het naderen van het tijdperk zonder melkquota heeft Milcobel op vraag van de eigen leden gesteld dat het geen productiebeperking zou opleggen maar de ontwikkeling van leden-bedrijven zou volgen. “Dit correspondeert met de invulling van het engagement dat alle melk die de melkveehouders zelf beslissen te produceren – zonder enig risico van opzegging – opgehaald, verwerkt en vermarkt wordt”, zo benadrukt Eddy Leloup. Andere zuivelgroepen beperkten hun aanvoer wél, hetzij op het niveau van individuele leveranciers, hetzij collectief door melkveehouders af te stoten.

Milcobel merkt op dat de melkprijs voor juli niet begrepen mag worden als het ontbreken van een gunstig perspectief. “De zuivelmarkt komt los uit het dal van de voorbije maanden. De grote zuivelgroepen in Europa brachten nog geen prijsstijging aan van juli op augustus, maar een verbetering kondigt zich wel aan”, klinkt het. Het geduld van melkveehouders gaat niet lang meer op de proef gesteld worden want de coöperatie ziet het de komende maanden de goede richting uitgaan met de melkprijs.

Om kritiek voor te zijn, voegt men er vanuit Kallo nog aan toe: “Iedere zuivelgroep vaart zijn eigen koers in functie van het potentieel van de eigen productportefeuille. Melkprijsontwikkelingen kunnen en zullen derhalve niet volledig synchroon en vergelijkbaar lopen over alle partijen heen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via