nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2018 Milcobel tevreden over bestuurlijke vernieuwing

Twee jaar naar de grote bestuurlijke vernieuwing maakt zuivelcoöperatie Milcobel zich op voor nieuwe bestuursverkiezingen. “We hebben heel veel tijd en inspanning gestoken in de bestuurlijke vernieuwing, maar we stellen wel vast dat het loont”, zegt Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken, in het ledenblad van de coöperatie. “Er is duidelijk meer betrokkenheid en meer openheid ontstaan bij onze leden-melkveehouders.” Om te tonen dat Milcobel waarde hecht aan de coöperatieve structuur, wordt het aantal bestuursmandaten bovendien uitgebreid van 263 naar 323.

De hervormingen bij Milcobel startten vijf jaar geleden. Eerst werd het management gereorganiseerd om het bedrijf meer slagkracht en een sterker toekomstperspectief te bezorgen. Twee jaar geleden werd beslist tot een bestuurlijke hervorming. “Beide beslissingen gebeurden weloverwogen. Ze moesten onze missie beter ondersteunen: garanderen dat de ledenmelk wordt verwerkt en dat zuivelproducten worden ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt met als doel de leden en bij uitbreiding de volledige Belgische melkveehouderij een langetermijnperspectief te bieden”, vertelt Leloup.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan bij Milcobel. Daaronder staat de Raad van Bestuur, met daarin zeven interne en twee externe bestuurders. De Coöperatieraad fungeert als adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Hij bestaat uit 47 leden waarvan de negen ledenkringvoorzitters, drie afgevaardigden per ledenkring en tot slot de voorzitter en drie afgevaardigden van de jongerenkring van Milcobel. “Ledenkringen hebben dus geen beslissingsbevoegdheid. Zij capteren wel wat er leeft onder de 2.700 leden-melkveehouders. En dat stroomt dan weer door naar die Coöperatieraad, die dan weer als doorgeefluik naar de Raad van Bestuur”, klinkt het.

“We zijn nu twee jaar verder en we stellen vast dat de bestuurlijke vernieuwing wel degelijk werkt. Er zijn er die ons benijden voor de weg die we als coöperatie hebben afgelegd”, zegt een fiere directeur Coöperatiezaken. Volgens hem is er op vier terreinen ingezet: professionalisering, communicatie, betrokkenheid en interactie. “We zien overduidelijk dat de betrokkenheid is toegenomen. Er is ook meer openheid ontstaan bij de melkveehouders-bestuursleden. In de ledenkringen prikkelen de mensen elkaar meer. Er is meer interesse voor Milcobel, maar ook voor elkaar”, constateert Leloup.

Die resultaten zijn er niet zomaar gekomen. “We hebben er echt alles aan gedaan om de vernieuwing te doen slagen. Er zijn opleidingssessies gegeven, interactie- en raadplegingsrondes, informatievergaderingen en de communicatie is fors doorgedreven”, stelt Leloup. Zo wordt bijvoorbeeld een uur na een vergadering van de Coöperatieraad of de Raad van Bestuur al een korte rapportering doorgestuurd. “Dat creëert openheid en duidelijkheid zodat de geruchtenmolen niet op gang komt. Communicatie is in een coöperatie zeer belangrijk. Het zorgt dat de leden begrijpen waarom beslissingen genomen worden.”

De gelaagde structuur van een coöperatie is volgens Leloup nodig om besluitvaardig te zijn. “Als elke beslissing aan 2.700 leden afzonderlijk moet voorgelegd worden, ga je zwalpen. Maar je moet wel verantwoording afleggen en met deze structuur werkt dat perfect. Het houdt bovendien iedereen scherp, zowel leden-vennoten, bestuurders als medewerkers”, verduidelijkt Eddy Leloup in het ledenblad. "Bovendien creëert het verbondenheid tussen de onderneming Milcobel en de coöperatie Milcobel."

Van 18 tot en met 31 mei zijn er in aanloop van de Algemene Vergadering van juni nieuwe bestuursverkiezingen in de ledenkringen. De helft van de mandaten wordt ‘herverkiesbaar’ gesteld. Bovendien heeft de Raad van Bestuur beslist om de samenstelling van de ledenkringbesturen uit te breiden. Vroeger lag de samenstelling vast op tien procent van het aantal leden in de ledenkring. Dat wordt nu 15 procent met een maximum van 40 en een minimum van 25 bestuursleden waardoor het aantal bestuursmandaten stijgt van 263 naar 323. “Hiermee willen we een zeer sterk signaal geven dat we waarde hechten aan de coöperatie en haar structuren”, zegt Leloup. “Onze coöperatie leeft meer dan ooit tevoren. En wat daar bijzonder aangenaam aan is, is dat iedereen daar de vruchten van plukt en baat bij heeft.”

Bron: Milcobel-Info

Volg VILT ook via