nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.05.2017 Milieucommissie EP keurt uitstootdoelstellingen goed

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag de nieuwe nationale doelstellingen goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen in enkele sectoren, waaronder landbouw, transport en huisvesting, terug te dringen. Ons land moet de uitstoot tegen 2030 met 35 procent verminderen ten opzichte van 2005. Over twee weken stemt het voltallige Europees Parlement over de tekst.

Op de klimaattop in Parijs beloofde Europa om ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 40 procent lager ligt dan in 1990. Daarvoor wordt ten dele gerekend op het Europese systeem van handel in emissierechten. Maar voor de sectoren die niet in dat systeem zitten, zoals landbouw, transport, de bouw- of afvalsector, stelde de Europese Commissie voor om de uitstoot tegen 2030 met 30 procent te laten dalen (ten opzichte van 2005).

Om dat globale doel te bereiken, zijn doelstellingen per lidstaat uitgewerkt. Die zijn berekend op basis van het bruto binnenlands product. Rijkere landen krijgen ambitieuzere doelstellingen dan armere. Voor België is een daling van 35 procent vooropgesteld. Als het Europees Parlement de tekst binnen twee weken goedkeurt, wordt die doelstelling bindend.

“Het voorstel dat vandaag werd aangenomen moet verzekeren dat Europa zijn internationale klimaatengagementen nakomt. Het vormt ook een teken van zekerheid voor investeerders en stelt een voorbeeld voor de internationale gemeenschap dat het klimaatakkoord van Parijs niet meer bediscuteerbaar is”, verklaarde de Nederlandse rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy na de stemming.

Een uitgebreidere analyse van de tekst vind je hier

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via