nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2018 Milieuprijs voor landbouwer die omschakelt naar biomelk

De Milieuraad van Stekene heeft naar jaarlijkse gewoonte een milieuprijs uitgereikt voor prestaties die het voorbije jaar werden geleverd ten bate van het milieu. Dit jaar is de winnaar wel heel ver gegaan, door van een klassiek melkveebedrijf volledig over te schakelen naar een bioboerderij. “Toen FrieslandCampina ons na vele jaren dienst plots bedankte, moesten we op zoek naar een andere afnemer”, vertelt veehouder Maarten Cerpentier in Het Laatste Nieuws. “Voor biologische melk wordt nog iets meer betaald, maar het vraagt tegelijk ook veel werk.” Eerder dit jaar onthulde de Vlaamse overheid de groeicijfers van de biolandbouw op dit bedrijf.

Herman Cerpentier en Els De Cock besloten samen met hun zonen Maarten en Jonas twee jaar geleden om het over een totaal andere boeg te gooien. “Toen FrieslandCampina ons na vele jaren dienst plots bedankte, moesten we op zoek naar een andere afnemer en verdeler”, vertelt Maarten. “Voor biologische melk wordt nog iets meer betaald, maar het vraagt tegelijk ook veel werk. We speelden al een tijdje met het idee om over te schakelen, maar het vroeg veel tijd en energie.”

Het label ‘bio’ krijg je als bedrijf niet zomaar. “De velden waarop we de voedergewassen telen, moeten volledig pesticidenvrij zijn en het duurt een tijd eer alle resten uit de bodem zijn verdwenen”, gaat Maarten verder. “We hebben ook moeten investeren in een machinepark om mechanisch het onkruid te bestrijden.” De milieuprijs levert de bioboerderij aan het Riet in Stekene een geldprijs op van 250 euro. “Maar het is vooral de erkenning en de waardering dat een enorm grote ruggensteun is”, klinkt het bij de familie Cerpentier.

Eerder dit jaar werd het jaarlijkse rapport over de biologische landbouw voorgesteld op het bedrijf van de familie Cerpentier. Daaruit bleek dat de biologische veestapel in Vlaanderen met 12 procent was toegenomen in 2017. Net als in 2016 deed de stijging zich vooral voor in de melkveehouderij. Volgens het rapport kon de productie van biologische melk de melkveehouder in 2017 bruto gemiddeld een derde meer opbrengen dan eenzelfde hoeveelheid gangbare melk. Het kostendekkend percentage van biomelk ligt dus aanzienlijk hoger dan dat van gangbare melk, wat ook het grote aandeel omschakelaars in die sector kan verklaren.

Bron: Het Laatste Nieuws / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via