nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.01.2018 Milieuvergunning voor 9.000 biokippen geweigerd

Een leghennenbedrijf op de grens van Eine en Mullem, vlakbij Oudenaarde, krijgt geen milieuvergunning om een extra stal te bouwen en een loopweide aan te leggen voor 9.000 biologische legkippen. Een actiecomité had beroep aangetekend bij Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege nadat in juni vorig jaar de Oost-Vlaamse deputatie een vergunning verleende. De buren vreesden bijkomende geur- en stofhinder.

Het pluimveebedrijf van de familie Albers-Dochy bestaat vandaag al uit twee stallen, goed voor 150.000 leghennen. “Toen de capaciteit van het bedrijf in 2010 werd verhoogd, tekende niemand van de buurtbewoners verzet aan omdat er werd gegarandeerd dat er voor de omwonenden weinig of geen hinder zou zijn op vlak van geur, ammoniak en fijn stof”, laat het actiecomité weten. “Maar al gauw zorgde de uitbreiding en de mestdrogingsinstallatie die toen werd gebouwd voor een scherpe geur.”

Aanvankelijk stapten de buren naar de eigenaars van het leghennenbedrijf, “maar die wuifden onze klachten weg”, zo stelt het buurtcomité. Daarom werden er vanaf 2013 officieel klachten ingediend voor geurhinder. Toen het bedrijf in februari 2017 een milieuaanvraag indiende voor een uitbreiding met 9.000 biokippen met vrije uitloop, gingen de omwonenden wel onmiddellijk in het verzet. “Er werden 118 bezwaarschriften ingediend waarbij we verwezen naar de onhoudbare toestand vandaag”, luidt het.

Volgens bedrijfsleider Geert Albers werden steeds grote inspanningen gedaan om de hinder te beperken. “En de nieuwe plannen zullen net voor minder overlast zorgen. Kippen lopen de stal vrij in en uit en kunnen op een heel grote weide lopen. Tenzij je het gekakel van een kip niet kan verdragen, kan je dit toch moeilijk als grote hinder beschouwen”, reageerde de landbouwer in Het Laatste Nieuws op het buurtprotest tegen zijn plannen.

Nadat de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een milieuvergunning afleverde aan het bedrijf van de familie Albers-Dochy, wordt die vergunning in beroep nu geweigerd. Volgens Schauvliege had de vergunningsaanvraag in het licht van de bestaande klachten op vlak van geurhinder en de vastgestelde problemen met de bestaande stallen, beter uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd moeten worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via