nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.01.2019 Miljoenenfraude met landbouwgrond in stilte geregeld

Er komt geen rechtszaak over een miljoenenfraude met tot bedrijfsterrein omgetoverde gronden in Puurs. Na jaren onderzoek mochten alle verdachten een minnelijke schikking sluiten. Het onderzoek naar mogelijke corruptie zou niets hebben opgeleverd. Dat naar belastingfraude wel, maar ook daarvoor zal niemand terechtstaan. “Er werd een minnelijke schikking afgesloten voor feiten van criminele organisatie, valsheid in geschriften, witwassen en fiscale fraude en inbreuken op de boekhoudwetgeving”, bevestigt het parket van Antwerpen. Welke bedragen op tafel werden gelegd om niet in de beklaagdenbank te moeten zitten, wordt niet gecommuniceerd.

'Gerecht onderzoekt miljoenenfraude met bedrijfsgronden', kopte De Tijd in maart 2012. Op aangeven van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bleek het Antwerpse gerecht een onderzoek te voeren naar een grootschalige belastingfraude rond de hectaren grote bedrijfssite Pullaar in Puurs, vlakbij de A12. Speurders namen de monsterwinsten onder de loep die de privéprojectontwikkelaar had opgestreken. Dat gebeurde niet alleen omdat belastingconstructies waren gebruikt, maar ook omdat de ontwikkelingsmaatschappij van de overheid de oorspronkelijke eigenaars van de gronden had onteigend tegen verdacht lage prijzen.

Toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters reageerde destijds verbouwereerd. “Het is de eerste keer dat een publiek-private samenwerking (pps) op die manier in opspraak komt”, zei Peeters. “Ik woon vlakbij de site, maar dit was mij niet bekend.” Maar na jaren onderzoek zal het nooit tot een proces komen, vernam de krant De Tijd.

“Niemand wil kwijt hoeveel de verdachten hebben betaald om niet op de beklaagdenbank te moeten zitten. “Het Antwerpse parket wil niet communiceren omdat de raadkamer de zaak al meer dan een jaar geleden heeft afgehandeld”, luidt het. Ook bij de correctionele rechtbank wil de persrechter geen toelichting geven. “Uw vraag heeft betrekking op een uitspraak achter gesloten deuren. Daarover wordt, alleszins door de rechtbank, niet gecommuniceerd.”

Zonder rechtszaak zullen we dus nooit te weten komen wat er allemaal is mispeuterd met de onteigende gronden in Puurs. In juli 2004 gaf de Vlaamse regering-Somers, enkele dagen voor haar ontbinding, nog groen licht om de Pullaarsite fors uit te breiden. De ontwikkelingsmaatschappij van de provincieAntwerpen moest de onteigeningen doorvoeren. De eigenaars van veel percelen kregen maar een peulschil omdat hun percelen als landbouwgrond werden vergoed.

Achteraf raakte bekend dat de ondernemer die de site al sinds 1991 met de overheid aan het ontwikkelen was meer dan 20 miljoen euro heeft verdiend aan dat ene uitbreidingsproject. De onteigeningen gebeurden bij 'hoogdringendheid'. Daarbij werden ook mensen uit hun woning gezet. Er was geen ruimte voor onderhandelingen. Zo kregen eigenaars maar 1 euro per vierkante meter voor hun gronden, terwijl die weken later voor een veelvoud werden doorverkocht aan bedrijven. Maanden later werden al bedrijfsgebouwen geopend.

De privéontwikkelaar mocht de bulk van de miljoenenwinsten opstrijken. Daar kwam bovenop dat de BBI ontdekte dat de ontwikkelaar op die tientallen miljoenen euro's belastingen ontweek. Er was van de Belgische vennootschap geld verschoven naar een netwerk van verlieslatende spookbedrijven. Daarvoor zou een rookgordijn van buitenlandse firma's zijn opgericht. Maar ook het corruptieonderzoek van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie van de federale politie zou geen bezwarende feiten hebben opgeleverd. Daardoor is in de schikking ook geen sprake van corruptie.

Bron: De Tijd

Volg VILT ook via