nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2018 Minder en duurder bier door klimaatopwarming

De opwarming van de aarde en bijbehorende hittegolven en droogteperiodes dreigen volgens een Brits onderzoek een impact te hebben op de gerstteelt. “Omdat er minder (brouw)gerst geproduceerd zal worden, zou ook de bierproductie onder druk kunnen komen en kan de prijs van het gerstenat stijgen”, zegt Dabo Guan, professor aan de universiteit van East Anglia die de economie achter de klimaatopwarming bestudeert. Volgens zijn berekeningen zou – als de opwarming van de planeet aan het huidig tempo blijft evolueren – dat een daling van 16 procent van de bierproductie met zich meebrengen en zou de prijs van bier verdubbelen.

Bier prijkt bovenaan het lijstje ‘meest populaire alcoholische dranken wereldwijd’. Hoewel de frequentie en ernst van droogte en extreme hitte aanzienlijk toenemen in een reeks toekomstige klimaatscenario's, is de kwetsbaarheid van biervoorraden voor dergelijke extremen nooit beoordeeld. Tot nu. "Er werden al onderzoeken uitgevoerd naar de impact van de klimaatverandering op luxegewassen zoals wijndruiven en koffiebonen, maar de gevolgen voor brouwgerst en bier zijn nog niet zorgvuldig geëvalueerd", zegt onderzoeker Dabo Guan. Een voldoende bieraanbod is volgens de man – duidelijk zelf een liefhebber van het gerstenat – nuttig voor het "entertainment van de bevolking" en voor een goede verstandhouding tussen burgers.

De meest kwetsbare factor in het bierverhaal, is de gerstproductie. De teelt van meer hoogwaardige gewassen is immers nog gevoeliger aan de wijzigende klimaatomstandigheden. Enkel gerst van de beste kwaliteit is bestemd voor het bierbrouwen. "Een daling van de wereldproductie aan gerst, betekent een nog grotere daling van de productie van brouwgerst voor bier", zegt Dabo Guan.

In de afgelopen jaren heeft de biersector ongeveer 17 procent van de wereldwijde gerstproductie verbruikt. Resultaten van de nieuwe studie laten potentiële gemiddelde opbrengstverliezen zien die variëren van 3 tot 17 procent, afhankelijk van de ernst van de omstandigheden. In een extreem scenario zou de wereldwijde bierconsumptie met 16 procent afnemen - ofwel 29 miljard liter, ongeveer gelijk aan de totale jaarlijkse bierconsumptie in de VS. Bovendien zouden de bierprijzen gemiddeld verdubbelen. Zelfs bij minder ernstige extreme gebeurtenissen daalt de bierconsumptie met vier procent en stijgen de prijzen met 15 procent.

"De totale bierconsumptie zal het meest dalen in de landen die de laatste jaren het meeste bier hebben verbruikt", licht onderzoeker Dabo Guan toe. "Het volume bier dat wordt geconsumeerd in China - momenteel het grootste consumerende land - daalt bijvoorbeeld meer dan in elk ander land naarmate de ernst van extreme weersfenomen toeneemt." In België zou de gersttoevoer voor bier naar verluidt met 27 tot 38 procent kunnen dalen. 

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via