nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2017 Minder koolstofopname kan klimaatverandering versnellen

Ecosystemen op het land bevinden zich op een 'koolstofkantelpunt'. Ze dreigen wereldwijd minder koolstof op te nemen, wat "veel grotere inspanningen" zou kunnen vragen van de mens om klimaatverandering tegen te gaan. Daarover is een studie verschenen in het tijdschrift Nature Ecology and Evolution, met medewerking van de UAntwerpen.

Tot op heden profiteerden planten vooral van de positieve effecten van de stijgende CO2-concentratie en stikstofdepositie uit de lucht en van het langer wordende groeiseizoen. Ze nemen extra CO2 op, waardoor ze ons in feite helpen in de strijd tegen klimaatverandering. "De negatieve effecten van klimaatverandering, onder andere de meer frequente hittegolven en langdurige droogtes, dreigen nu echter meer en meer de overhand te nemen", zo concludeert een internationale groep wetenschappers in een studie die verscheen in het toptijdschrift Nature Ecology and Evolution.

“De aarde staat op een kantelpunt tussen een periode gedomineerd door bemesting, waarin ze groener en productiever is geworden, en een periode gedomineerd door opwarming, waarin ecosystemen het steeds moeilijker krijgen en minder productief dreigen te worden”, zegt Ivan Janssens van de onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen aan de Universiteit Antwerpen.

Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben, voor de hout- en voedselproductie, maar ook voor de klimaatopwarming zelf. Bossen en graslanden nemen ongeveer een derde van de menselijke CO2-emissies op, klinkt het. Als ecosystemen inderdaad minder koolstof gaan opnemen, is dit volgens de onderzoekers slecht nieuws voor het klimaatakkoord van Parijs, met afspraken om tegen het einde van deze eeuw de menselijke koolstofemissies te laten dalen tot onder het niveau van de koolstofopname door de natuur.

“Toenemende droogte en hittegolven zijn niet het enige probleem veroorzaakt door klimaatopwarming”, verklaart Janssens. “Sneller groeiende planten hebben niet alleen meer koolstof nodig. Ze hebben ook nood aan andere voedingsstoffen zoals fosfor en kalium. Maar in tegenstelling tot stikstof – dat in de lucht komt door bijvoorbeeld uitlaatgassen en veeteelt – is er van deze stoffen geen extra aanvoer vanuit de lucht. De meeste bodems bevatten wel veel fosfor, maar planten kunnen dit heel moeilijk opnemen omdat fosfor sterk wordt gebonden door mineralen in de bodem.”

De onderzoekers wijzen erop dat we waakzaam moeten zijn voor een watervaleffect, waarbij de verminderde bijdrage van planten aan koolstofopname de klimaatopwarming verder versnelt. De kantelpunten zelf – wellicht verschillend van regio tot regio – zijn nog niet duidelijk gekend, maar de wetenschappers vragen net daarom een snelle opvolging van de klimaatakkoorden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via