nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2017 "Minderheid bijensterftes gelinkt met pesticiden"

In het sterk gepolariseerde debat over de gezondheid van de bijenpopulatie wordt regelmatig een eventueel verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouwsector opgeworpen. Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijkt nu dat in slechts twee van de zestien gevallen van acute bijensterfte die sinds 2013 onderzocht zijn effectief een verband werd gevonden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Op vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo) ging afscheidnemend federaal Landbouwminister Willy Borsus bij het FAVV na hoe vaak er een verband werd gevonden tussen acute bijensterfte en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Borsus brengt in herinnering dat het FAVV over een stappenplan beschikt voor de opvolging van gevallen van acute bijensterfte. In 2013 werden vijf gevallen onderzocht, in 2014 en 2015 telkens twee, in 2016 drie en in 2017 (situatie tot 15 mei) vier. De twee gevallen waarbij een verband gevonden werd met het gebruik van pesticiden situeerden zich in 2013 en in het voorjaar van 2017.

Aan de basis van de globaal verhoogde bijensterfte de afgelopen jaren liggen volgens Borsus verschillende factoren, zoals het wijzigend grondgebruik, diversiteit van planten, ziektes en overdracht hiervan door handel, gebruik van chemische producten zoals pesticiden, introductie van invasieve soorten, klimaatverandering... Het is volgens de minister dan ook onmogelijk om algemene conclusies te trekken over de individuele rol van elk van deze factoren. 

Bron: Belga

Beeld: Severien Van Dam

Volg VILT ook via