nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.09.2017 Modernste slachthuis van België officieel ingehuldigd

Nauwelijks anderhalf jaar hadden de Groep Noordvlees en de Groep Vanden Avenne nodig om het grootste en modernste slachthuis in ons land van nul op te bouwen. In aanwezigheid van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, federaal landbouwminister Denis Ducarme en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem werd het slachthuis in het Kempense Oevel, goed voor een investering van 32 miljoen euro, nu ook officieel ingehuldigd. “Dit project getuigt van een groot geloof in de varkenssector en de agrovoedingssector in België en bij uitbreiding in heel Europa”, sprak Hogan.

In 2014, toen de varkenssector zich in volle crisis bevond, rijpte bij Dirk Nelen, CEO van Noordvlees-Van Gool, en Patrick Vanden Avenne, manager van de Vanden Avenne Groep, het idee om de krachten te bundelen. “Tussen pot en pint bleek dat we allebei dezelfde droom hadden: een groot en ultramodern slachthuis bouwen. Door de handen in elkaar te slaan, hebben we deze droom kunnen verwezenlijken, want het mag duidelijk zijn: hard werken is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Onze joint-venture is bovendien uniek in de sector”, stelt Nelen.

Het terrein bij uitstek om dit project te realiseren, vonden beide partijen in Oevel net naast de terreinen van Bens NV, een bedrijf gespecialiseerd in het versnijden van varkenskarkassen dat onderdeel is van de Groep Vanden Avenne. Prima ontsloten door de E313 en het Albertkanaal werd een bouw- en milieuvergunningsaanvraag ingediend door de NV Sus Campiniae, zoals het nieuwe slachthuis zou gaan heten. Die werden respectievelijk in juli en september 2015 verleend en in november 2015 werd de eerste steen van het slachthuis gelegd.

Minder dan anderhalf jaar later, in februari 2017, startte het slachthuis met de eerste proefslachtingen. “Het is de eerste keer in 25 jaar dat in België een slachthuis van nul is opgebouwd. Doordat we niet werden geconfronteerd met de beperking van een bestaande infrastructuur, maakt het slachthuis gebruik van de allerlaatste technieken. Op die manier kunnen we de allerhoogste kwaliteit garanderen en ook aan de optimalisatie van dierenwelzijn en milieu werd veel aandacht besteed. Daarmee is Sus Campiniae het modernste slachthuis van Europa”, zegt Maurits Vanden Avenne. Van zodra het bedrijf op volle capaciteit draait, zullen 720 varkens per uur of meer dan 40.000 varkens per week geslacht worden.

Sus Campiniae is ook het enige slachthuis in België waar het vijfde kwartier (darmpakketten, rode organen, koppen en poten, nvdr.) op de meest hygiënische, kwalitatieve en efficiënte manier worden verwerkt. De focus op export is dan ook duidelijk aanwezig bij het bedrijf. “We kijken zeker naar China, want het potentieel is hier enorm. Maar de Ruslandcrisis heeft ons geleerd dat we onze export zo goed als mogelijk moeten diversifiëren. Ook andere Aziatische landen winnen aan belang voor onze afzet: Filipijnen, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, enz.”, klinkt het.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan was speciaal naar Oevel overgekomen voor de officiële opening van dit state-of-the-art slachthuis. “De ambitie en het engagement die uit dit project blijken, is enorm. De initiatiefnemers spreken hiermee hun geloof in de varkenssector en de agrovoedingsindustrie in België en Europa duidelijk uit.” Hogan loofde ook de unieke samenwerking die aan de basis van het nieuwe slachthuis ligt. “Iedereen hier aanwezig mag terecht fier zijn op wat is gerealiseerd. Ik wens Sus Campiniae en de Belgische boeren dan ook alle succes voor de toekomst toe.”

De medewerkers, klanten en leveranciers uit binnen- en buitenland van de Groep Noordvlees en de Groep Vanden Avenne kregen als eerste de kans om het nieuwe slachthuis te bezoeken. Later dit jaar worden ook de buurtbewoners en de pers uitgenodigd voor een bezoek. “Wij hebben er steeds naar gestreefd dit nieuwe slachthuis te bouwen en nu ook uit te bouwen met respect voor de buurtbewoners, met wie wij een duurzame relatie wensen aan te gaan”, zegt Dirk Nelen, daarmee doelend op de protesten van omwonenden en actiegroepen waarmee het nieuwe slachthuis geconfronteerd werd.

Dat protest leidde ook tot een juridisch steekspel waarover het laatste woord nog steeds niet is gezegd. Zo is de bouwvergunning intussen wel definitief verworven, maar de procedure voor de milieuvergunning is nog hangende. “De auditeur van de Raad van State verklaarde het beroep tegen deze vergunning gegrond, maar niet op basis van inhoudelijke redenen maar op basis van motiveringsredenen. Als de Raad van State de vergunning zou vernietigen, is het woord opnieuw aan minister Joke Schauvliege om de vergunning terug te beoordelen en te motiveren”, reageert Maurits Vanden Avenne.

“Dit is nochtans een mooi project met een aanzienlijke economische meerwaarde voor de regio. Dit gebeurt onder meer door de creatie van 150 nieuwe arbeidsplaatsen via rechtstreekse tewerkstelling, wat geen alledaagse gebeurtenis is in deze turbulente tijden”, vult zijn vader Patrick Vanden Avenne aan. “Met Sus Campiniae kunnen wij bovendien nog meer inzetten op export naar onze verschillende exportmarkten wat meehelpt aan het structurele herstel van de Belgische varkenssector. Ook kan het een boost geven aan de verdere groei van de Groep Noordvlees en de Groep Vanden Avenne.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via