nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2019 Na melkvee- doet kippenstal stof opwaaien in Markvallei

In de Markvallei stapte Natuurpunt met de steun van inwoners van Merksplas naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen tegen de komst van een grootschalig melkveebedrijf. Natuurliefhebbers en buren zijn bevreesd voor een verdere aantasting van de open ruimte. In Gazet van Antwerpen laten ze opnieuw van zich horen omdat er aan de andere kant van de Markvallei plannen zijn om een leegstaande varkensstal om te bouwen tot een pluimveebedrijf. In beide gevallen wordt geen onbebouwde ruimte aangesneden, maar wordt voor de inplanting gekozen voor een bestaande oude site. Gezien de ligging daarvan en de uitbreiding van de bebouwde oppervlakte komt er toch massaal bezwaar tegen.

Buurtbewoners en natuurbeschermers roepen de “agro-industrialisering” in Merksplas een halt toe. Eerder dit jaar stapten zij naar de Raad voor Vergunningenbetwisting tegen de vergunning die toenmalig minister Joke Schauvliege in beroep afleverde voor een grote nieuwe melkveestal. Een plaatselijke ondernemer plant een bedrijf voor 1.500 koeien op een bestaande site met rundveestallen. Vooral de totale oppervlakte (25.000 vierkante meter) en de ligging in de Markvallei steken de tegenstanders de ogen uit. Het dossier loopt nog en gaf aanleiding tot een breed debat over schaalvergroting in de landbouw, waar VILT bij aanwezig was.

Nu zijn diezelfde buren boos vanwege de aanvraag om een leegstaande varkensstal om te bouwen tot een pluimveebedrijf voor 84.000 vleeskippen, of 47.000 ouderdieren. “En het gaat nog maar om de eerste fase”, zegt Herman Lenoir in Gazet van Antwerpen. “Dit is een nieuwe aanslag op de Markvallei.” Enkele bewoners en verenigingen, waaronder Natuurpunt, zijn bij de aanvraag voor de melkveestal het platform Red de Markvallei gestart. Via Facebook riep het actiecomité op om ook tegen de plannen voor de kippenstal bezwaar in te dienen bij de gemeente Merksplas. Die is zelf overigens gekant tegen de komst van de grote melkveestal aan de andere kant van de Markvallei.

“Bewoners maakten ons attent op de gele affiche die was uitgehangen”, zegt Herman Lenoir, woordvoerder van Red de Markvallei. “De varkensstal staat al drie jaar leeg en blijkt nu verkocht te zijn aan een bvba uit Turnhout. De nieuwe kippenstal heeft een dakoppervlakte van 4.642 vierkante meter en een hoogte van tien meter”, vervolgt Lenoir. “De open ruimte wordt dan definitief aangetast, want in de aanvraag is sprake van een eerste fase. Een tweede fase met een eventuele verdubbeling zal dus volgen. Dit moet stoppen.” Iemand van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt wijst erop dat de geplande kippenstal in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt. “De schaarse open ruimte die we willen koesteren, verdwijnt met rasse schreden”, zegt ze. Het actiecomité vraagt zich af of de schaalvergroting van de kippenbranche de draagkracht van de regio al niet lang overschreden heeft.

Bron: Gazet van Antwerpen / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via