nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.09.2018 Naar eerlijke handelspraktijken voor iedereen

De Europese Commissie wil met een nieuwe richtlijn een einde maken aan oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen. De leden van het Agrofront (Boerenbond, ABS, FWA), Fevia (de federatie van de Belgische voedingsindustrie) en BABM (de vereniging van merkartikelfabrikanten) zijn voorstander van een Europese wetgeving, waarbij de bescherming voor zowel kleine als grote bedrijven moet gelden. Ze zien wetgeving als “stok achter de deur” en aanvulling op een constructieve dialoog binnen het Belgische Ketenoverleg.

In een gezamenlijke verklaring pleiten Agrofront, Fevia en BABM voor een Europees wetgevend kader, waarbij ze benadrukken dat de bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken er moet zijn voor elke schakel in de agrovoedingsketen, of het nu om een klein of groot bedrijf gaat.

“Alle schakels binnen de keten zijn nauw verbonden”, klinkt het. “Moeilijkheden voor één schakel hebben zo goed als steeds een bredere impact, bijvoorbeeld omdat ze innovaties afremmen. Landbouwers hebben recht op eerlijke handelsrelaties, net als de leveranciers in de verwerkende industrie en elke schakel daaropvolgend. Zowel de vele kmo’s als de grotere multinationale bedrijven kunnen onder druk staan van grotere klanten en voelen de impact van zo’n oneerlijke handelspraktijken: oneerlijk is oneerlijk. Elke bedrijf, klein en groot, verdient daarom een gelijke bescherming tegen onaanvaardbare praktijken zoals het eenzijdig, retroactief aanpassen van contracten.”

Fevia en het Agrofront pleiten in eerste instantie voor een structurele dialoog binnen het Belgisch Ketenoverleg, met als basis de Code goede handelspraktijken. “De ondertekenaars van die code engageren zich vrijwillig om eerlijke handelsrelaties te respecteren. Bij mogelijke geschillen over de correcte toepassing van de Code wordt gewerkt via een escalatieprocedure van opeenvolgende meer dwingende stappen”, aldus het bericht.

Bij bijvoorbeeld internationale handelsconflicten biedt het Belgisch Ketenoverleg evenwel geen oplossing. Het overleg kan zo’n grensoverschrijdende handelspraktijken niet efficiënt aanpakken, en op dat moment kan een Europees wetgevend kader wel de nodige bescherming bieden, voor elke schakel in de agrovoedingsketen. Het Agrofront en Fevia steunen dus de Europese aanpak, “maar dringen erop aan dat Europese regelgeving ruimte laat voor nationale initiatieven zoals de Belgische code goede handelspraktijken, die op vrijwillige basis dialoog en samenwerking stimuleren.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via