nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2019 Naast Varkensloket komt een Pluimvee- en Rundveeloket

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft op Agriflanders kennisgemaakt met de eerstelijnsdienstverlening voor veehouders die onderzoeksinstituut ILVO inricht. Het reeds bestaande Varkensloket krijgt een Pluimveeloket en Rundveeloket naast zich. Drie experten zetten hun tanden in de wetenschappelijke literatuur en maken de vertaalslag naar begrijpbare teksten. “Boeren kunnen bij de loketten terecht met allerhande vragen over hun sector”, maakt ILVO-woordvoerder Greet Riebbels duidelijk dat de loketten best ver willen gaan in de kennisverspreiding. Tijdens Agriflanders in Gent konden veehouders kennismaken met de experten achter de loketten.

Het Varkensloket bestaat inmiddels zes jaar en heeft zijn relevantie bewezen als ontsluiter en verspreider van wetenschappelijke kennis. Bedrijven en stakeholders uit de varkenssector legden al meer dan 540 vragen voor aan het Varkensloket. Die kregen, na de nodige opzoekingen, een uitgebreid schriftelijk antwoord. Eerst wordt dat bezorgd aan de vraagsteller. Vervolgens gaat dat, geanonimiseerd, online op www.varkensloket.be.

“Via de website kan je inschrijven op de nieuwsbrief”, nodigt Sara De Smet van het Varkensloket uit. Ze vertelt hoe ze te werk gaat: “Mijn eerste taak is om onderzoeks- en praktijkkennis te verspreiden en vragen te beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkervaring. Via studiedagen, workshops, demodagen, nieuwsbrieven en de website zorgen we dat de kennis op een verstaanbare manier in het werkveld komt.” Wil je zoals meer dan 2.000 andere abonnees op de hoogte blijven, abonneer je dan via één van de drie websites. De website van het Varkensloket staat hierboven al vermeld. De twee andere zijn www.rundveeloket.be en www.pluimveeloket.be.

Naar het voorbeeld van het Varkensloket zullen het Pluimveeloket en Rundveeloket hun werk doen. Onder andere rekentools, video’s, brochures, onderzoeksresultaten, praktijkkennis, presentaties, samenvattingen van rapporten en beantwoorde vragen zijn vlot online raadpleegbaar. Eind 2018 rekruteerde ILVO een expert in pluimvee (Karolien Langendries), en één in rundvee (Matthieu Frijlink). De drie loketten opereren nu analoog. “Hun werking overstijgt die van ILVO. Antwoorden die de experten geven op inkomende vragen zijn afgetoetst bij andere onderzoekscentra, zoals het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel”, zegt woordvoerder Greet Riebbels. De opdracht van de loketten strekt zich nog verder uit. Ze moeten snel (nieuwe) noden uit de praktijk capteren en die, waar nodig, omzetten in extra onderzoeksvragen.

Concrete vragen kunnen via een eenvoudig webformulier aan elk loket gesteld worden. Boven de drie loketten komt er de ‘Living Lab Veehouderij’, als een soort paraplu die de efficiënte, open samenwerking en wisselwerking tussen de actoren zichtbaar maakt. “In de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen is er veel kennis aanwezig en zij beschikken samen over moderne proefstalinfrastructuur”, zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO. “Het is een logische stap dat we met een heus Living Lab collectief de hand reiken aan veehouders, toeleveranciers, sectororganisaties, overheid, praktijkcentra, onderzoeksinstellingen, verwerkers, retail, …”

Doel van het ILVO Living Lab Veehouderij is om de innovatie en valorisatie van onderzoek flink te versnellen en bereikbaar te maken voor alle actoren. Behalve kennisuitwisseling zullen er experimenten en ontwikkelingstrajecten opgezet worden. “In de dierlijke sector liggen nog heel wat opportuniteiten om onze bedrijven competitiever te maken, en vaak ligt de sleutel bij kennis en innovatie”, verklaarde Vlaams minister Joke Schauvliege terwijl ze het lint doorknipte. “Van het nieuwe Living Lab verwacht ik dat zij in dialoog gaan, dat ze echt co-creatief oplossingen vinden, dat zij professioneel experimenteren en dat ze grondig hun samenwerkingstrajecten evalueren.”

Het begrip ‘living lab’ is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door stakeholders en wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken. ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie ‘naar 2020 en verder’. Op vier domeinen zijn er binnen ILVO al Living Labs actief: de Food Pilot (innovatie in voeding), rond precisielandbouw, rond agro-ecologie en biolandbouw en nu dus rond veehouderij.

Onderzoeksresultaten in de praktijk uittesten en implementeren is één van de speerpunten binnen het nieuwe ILVO Living Lab Veehouderij. Daarvoor zoekt het onderzoeksinstituut altijd demo- en pilootbedrijven. Veehouders met interesse of vragen mogen zich melden bij de coördinatoren van de loketten. Dat zijn Sarah De Smet voor het Varkensloket ( ), Karolien Langendries ( ) en Matthieu Frijlink ( )

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via