nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.09.2019 Natuur en Bos: "Wolvin Naya kwaadwillig omgebracht"

De Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos gaat ervan uit dat de verdwenen wolvin Naya kwaadwillig werd omgebracht, schrijft Belga. Na onderzoek konden enkele pistes zoals vergiftiging en ziekte worden uitgesloten, maar er is nog steeds geen spoor van de wolvin en haar kroost. "De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen", klinkt het in een persbericht. De jachtsector voelt zich onterecht geviseerd in dit dossier.
Het laatste beeld van de toen zwangere Naya dateert van voor de zomer. Daarna verdween ze van de radar en stopte mannetje August ook met het aanbrengen van voedsel. Een onderzoek werd ingesteld door de Cel Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar "ondanks heel wat inspanningen is er nog steeds geen spoor van de wolvin en haar wel pen". De Cel gaat er echter vanuit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht. Eerder vermoedden het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen en Welkom Wolf dit ook al.
 
Het Agentschap heeft de hoop op een goede afloop laten varen, aangezien de welpen al 4,5 maanden oud zouden moeten zijn en er nog steeds geen spoor van is. In de maand juli kwam er een anonieme tip binnen, waarin werd aangegeven dat de wolf opzettelijk vergiftigd zou zijn door jagers. De piste werd grondig onderzocht, maar er werden uiteindelijk geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen wolvenuitwerpselen, aldus het Agentschap voor Natuur en Bos. Vergiftiging is dus uitgesloten.
 
Ook liet het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een diergeneeskundig onderzoek doen naar eventuele ziekteverwekkers, zoals ook naar de zogenaamde 'hondenziekte'. Maar ook daar bleken de resultaten negatief. Daarnaast zegt het Agentschap dat er ook enkele misdrijven aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek. Zo vonden boswachters en natuurinspecteurs een strop en een ingerichte onreglementaire voederplaats voor het lokken van everzwijnen in een ontoegankelijke zone niet ver van het kerngebied van de wolven. De stroper werd ondertussen betrapt.
 
Het Agentschap heeft in samenwerking met de federale politie Limburg ook dronevluchten ingezet, maar ook dan kon de wolvin en haar welpen niet teruggevonden worden. Wel werd door de dronevlucht een rondrijdende jeep met jagers betrapt binnen een ontoegankelijke zone waar geen jachtrechten toegekend zijn. Ze hadden elk een geladen en schietklaar jachtgeweer bij. Hun jachtvergunning werd daarop meteen ingetrokken.
 
De Cel Natuurinspectie voert het onderzoek nu verder uit "in de overtuiging dat de verantwoordelijken van dit milieumisdrijf zullen gevat worden". De mannelijke wolf August (op de foto) is wel ongedeerd en werd dit weekend nog op camerabeelden vastgelegd. Omdat er zich veel wolven begeven in onze buurlanden, gaan experts er toch vanuit dat de kans groot is dat er zich snel weer een koppel wolven zal settelen.
 
Hubertus Vereniging Vlaanderen is niet te spreken over de conclusies die aan de bevindingen van de Cel Natuurinspectie worden gekoppeld. “Het rapport reikt verschillende elementen aan, maar daar stopt het. We betwijfelen de feiten niet, maar wel het verband dat vooral impliciet gelegd wordt. De jachtsector mag dan misschien nog wel kampen met een historisch kwalijk imago, conceptuele hygiëne in dit dossier blijft wel aangewezen, zegt directeur Geert Van den Bosch. Volgens hem ontbreekt tot op vandaag onbetwistbaar en onomstotelijk bewijst voor elke beschuldiging richting de jagers.

Uit de vondst van een strop bij een illegale voederplaats van everzwijnen en de betrapping van twee jagers die zich op een ontoegankelijke zone van het militair domein kan in de ogen van Hubertus Vereniging Vlaanderen niet afgeleid worden dat jagers de wolf om het leven brachten. “In beide gevallen gaat het om illegale en af te keuren praktijken waarop terecht zware boetes staan. Maar uit het aangereikte materiaal de conclusie trekken die sommigen willen trekken, dat is zowel intellectueel als feitelijk een brug te ver”, stelt Van den Bosch nog. Hij begrijpt niet dat enkel de jachtsector in dit dossier wordt geviseerd, terwijl er “andere sectoren zijn die grotere economische belangen hebben bij het verdwijnen van de wolf”. 
 
Daarmee verwijst Hubertus Vereniging Vlaanderen impliciet naar de schapenhouders die hun dieren ten prooi zien vallen aan de wolf. In de eerste vier maanden van dit jaar alleen al werden in Limburg 23 schapen, drie alpaca's en drie moeflons (wilde schapen, nvdr) gedood door de wolf. Zes lammetjes raakten vermist en één kalf werd gedood, maar daaarvan kon nooit met zekerheid gezegd worden dat de wolf de oorzaak was. Ook recent werd nog een schaap doodgebeten door wolf August.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via