nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2020 Natuurinvest experimenteert met veiling everbuffers

Natuurinvest organiseert een inkoopveiling voor de aanleg van everbuffers, een strook tussen bos en maïsakker die de jacht op everzwijnen vergemakkelijkt en zo schade moet beperken. “Hiermee testen we de inkoopveiling uit als mogelijk alternatief voor de traditionele subsidiëring”, vertelt Alex Therry van Natuurinvest. “Of de veiling een interessante methode zal zijn, moet nog blijken natuurlijk. Maar we gaan ervan uit dat een goed werkende inkoopveiling toelaat om een beschikbaar budget optimaal te benutten, dat het minder administratie vergt en dat de prijzen dichter aanleunen bij de werkelijke kost.”
Een everbuffer is een strook met lage vegetatie die wordt aangelegd op een maïsperceel dat grenst aan een bos. Dankzij die strook is het makkelijker om op everzwijnen te jagen. “Ook het verjagen van dieren uit de maïs wordt op die manier mogelijk gemaakt”, legt Alex Therry uit. “Zo kan de schade aan gewassen beperkt worden.”
 
Samenwerking jager-boer
 
Landbouwers kunnen via de inkoopveiling een subsidie aanvragen voor de aanleg van een everbuffer, zodat ze gecompenseerd worden voor extra kosten en het verlies aan inkomsten omdat er op de strook geen teelt kan staan. “Het is de bedoeling dat de jager met de lokale landbouwer samenwerkt om een biedingsformulier in te dienen”, aldus Therry. “Ook voor het beheer van de everbuffer staan ze samen in. De landbouwer zorgt voor korte vegetatie en de jager gaat regelmatig daar aanzitten op het moment dat de teelt schadegevoelig is om de everzwijnen uit het perceel te houden.”
 
Hoe gaat het in z’n werk?
 
Bij de inkoopveiling worden de geboden prijzen per oppervlakte van laag naar hoog gerangschikt. De laagste biedingen worden geselecteerd om dit project uit te voeren, tot het beschikbare bedrag op is. “Zij krijgen allen een zelfde bedrag per oppervlakte strook uitbetaald, namelijk de ‘eerst verworpen prijs’”, legt Therry uit. “Was jouw eenheidsprijs lager dan de weerhouden eenheidsprijs, dan krijg je dus meer dan het bedrag dat je naar voor had geschoven. Was jouw eenheidsprijs gelijk aan of hoger dan de eerst verworpen prijs, dan wordt de bieding niet weerhouden.”
 
Omdat dit een pilootproject is, ben je als geselecteerde voor de subsidie verplicht om het beheer (landbouw- en jachtbeheer op de strook, schade op het naastliggende perceel) te documenteren en mee te werken aan de opvolging. De administratie is echter zo beperkt en laagdrempelig mogelijk gehouden.
 
Interesse? Meer info en het reglement vind je via .
 
Dit project kadert in het Europese SINCERE-project en wordt financieel ondersteund door het Jachtfonds. Naast Natuurinvest zijn ook het Agentschap Natuur en Bos (ANB), KU Leuven, HVV, Boerenbond, Bosgroepen en Landelijk Vlaanderen betrokken bij het project.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via