nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.08.2019 Natuuroppervlakte in beheer steeg naar 89.200 hectare

Statistiek Vlaanderen brengt onder de aandacht dat onze regio 89.202 hectare natuur telt die effectief in beheer is. In vergelijking met 2017 is dat een toename met 4.748 hectare. Tussen 2011 en 2018 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met bijna 26.000 hectare. De grootste categorie zijn bossen in eigendom van derden waarvoor er een goedgekeurd beheerplan is. Hier deed zich ook de grootste toename voor, met 2.097 hectare bijkomend bosbeheer. De tweede grootste groep is deze van de erkende natuurreservaten (+557 ha in 2018).

Met 89.202 hectare is de oppervlakte effectief natuurbeheer in Vlaanderen nu bijna 26.000 hectare groter dan in 2011 (63.329 ha). Statistiek Vlaanderen laat zien dat de grootste toename zich voordeed tussen 2011 en 2014. Een derde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer omvat bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan. Daarna komen de erkende natuurreservaten. Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 en 4. De afname van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat (-74 ha) en domeinbossen met uitgebreid bosbeheerplan (-222 ha) is het gevolg van de omzetting ervan naar deze nieuwe gebiedscategorieën.

Meer info: Statistiek Vlaanderen 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via