nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.04.2019 Natuurpunt gaat op zoek naar de schoonste boerenweide

Het gezegde wil dat het gras aan de overkant altijd groener lijkt, maar groener is niet altijd beter. Een grasland dat meer dan één tint kleur bevat, herbergt kruiden en ook een schat aan leven. De opbrengst van kruidenrijk grasland ligt vaak lager dan op hoogproductief grasland dat alleen uit raaigras bestaat. Landbouwers die deze waardevolle graslanden in stand houden, verdienen daarom waardering. Die komt er nu in de vorm van de wedstrijd ‘De Schoonste Boerenweide’, een initiatief van Natuurpunt. De natuurvereniging vond partners in onderzoeksinstituut ILVO en in de Vlaamse Landmaatschappij die beheerovereenkomsten voor botanisch beheer van grasland aanbiedt. De hoofdprijs – een ecologische afrastering – is weggelegd voor de landbouwer die zo’n biodiverse weide het meest succesvol inpast in zijn bedrijfsmodel.

Samen met ILVO en VLM wil Natuurpunt landbouwers in de bloemetjes zetten die voor kleurrijke boerenweiden zorgen. Kruidenrijke graslanden leveren voeder op voor de koeien. De opbrengst ligt weliswaar lager dan op zuiver productiegrasland, maar hun biologische rijkdom en bijdrage aan het ecosysteem is groter. Kruidenrijke graslanden zijn een tastbare vorm van ‘boerennatuur’. De initiatiefnemers van de wedstrijd ‘De Schoonste Boerenweide’ achterhalen graag hoe veehouders deze minder productieve graslanden toch succesvol inschakelen in hun bedrijfsmodel.

De wedstrijd staat open voor actieve landbouwers wiens grasland uitgebaat wordt in het kader van een landbouwactiviteit. De boerenweide waarmee een landbouwer aan de wedstrijd deelneemt, mag niet onder natuurbeheer staan. Ze kan bijvoorbeeld wel het voorwerp uitmaken van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij. Een jury bepaalt wie onder de deelnemers ecologie en economie het beste combineert op zijn bedrijf, en krijgt een ecologische afrastering ter waarde van 1000 euro. De jury beloont ook de meest beloftevolle jonge ondernemer met een ecologische afrastering ter waarde van 500 euro. Van hen beide en de drie andere laureaten wordt een inspirerend foto- of videoportret gemaakt.

Om deel te nemen, moeten kandidaten enkele foto’s maken van hun weide en een korte vragenlijst invullen. Deelnemen kan tot en met 17 mei. Bij de tien best scorende deelnemers gaat een ecologisch expertenteam onder leiding van Natuurpunt op plaatsbezoek. Een tweede jury voorgezeten door landbouweconoom Erwin Wauters (ILVO) zal meer informatie inwinnen over het bedrijfseconomisch aspect. De Schoonste Boerenweide wordt georganiseerd in het kader van #ReConnect Farmers and Nature, een project van Natuurpunt en diens Waalse zusterorganisatie Natagora. Het project heeft als doel de relaties en de samenwerking tussen landbouwers en natuurbeschermers te verbeteren. Met het oog daarop vond begin dit jaar reeds een bootcamp plaats op een kasteelhoeve in Wange. VILT was er getuige van de inspirerende ontmoeting tussen jonge landbouwers en natuurbeschermers.

Meer weten of deelnemen? Check 'De Schoonste Boerenweide'.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Volg VILT ook via