nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.02.2019 Natuurpunt: "Klimaatbeleid zal groen zijn of niet zijn"

In het Vlaams Parlement werden gouden erepenningen uitgereikt aan natuur- en milieuorganisaties die zich verdienstelijk maakten binnen hun vakgebied. Die eer viel onder meer Natuurpunt te beurt, wat voorzitter Lieven De Schamphelaere een warme appreciatie noemde voor de honderden professionelen, duizenden vrijwilligers en meer dan 110.000 leden van de vereniging. Hij had het ook over het belang van burgers die politici op maatschappelijke uitdagingen wijzen. Het klimaat is één, en misschien wel dé uitdaging van de volgende jaren. “Klimaatbeleid zal sociaal zijn of niet zijn, het zal ook groen zijn of niet zijn.” Natuurpunt schreef aan zeven “natuurlijke” oplossingen om mee aan de slag te gaan.

Natuur is een deel van de oplossing in het klimaatvraagstuk. Maar, zo voegt Natuurpunt er meteen aan toe, “die natuur heeft meer ruimte nodig om zijn werk te kunnen doen: lucht en water zuiveren, koolstof opslaan uit de atmosfeer, enz. Vlaanderen is de meest verharde en versnipperde regio in Europa. En de inname van open ruimte blijft maar doorgaan: meer dan 6 hectare per dag. De oplossing ligt in een betonstop, zoals de Vlaamse regering in 2016 beloofde.”

Dat is één van de oplossingsrichtingen die Natuurpunt voor het klimaat aanwijst in zijn politiek memorandum. Daarin is ‘investeren in natuur om klimaateffecten tegen te gaan’ één van de tien prioriteiten om de natuur, en daarmee ook de Vlamingen, een toekomst te geven. In de communicatie naar Vlaamse en federale beleidsmakers is dat meer concreet uitgewerkt in maatregelen die het desbetreffende beleidsniveau kan nemen.

In een ‘klimaatflits’ die inspeelt op de actualiteit focust Natuurpunt op de betonstop en zes andere oplossingen voor het klimaat. Eén daarvan is de oproep om te investeren in zogenaamde wetlands, natte natuur die in tijden van overstromingen de piekaanvoer naar rivieren en beken kan verlagen. Vlaanderen verloor echter 75 procent van zijn wetlands in de afgelopen 50-60 jaar. Een derde hiervan, zo’n 49.000 hectare, ligt in een gebied met groene bestemming en kan hersteld worden.

Gaat het over klimaat, dan verwacht Natuurpunt de steun van de landbouwsector bij het veerkrachtiger maken van het platteland. “In een buitengebied dat zijn natuurlijk immuunsysteem verliest, bijvoorbeeld door graslanden in valleien te ploegen, laten klimaatgrillen zich steeds harder voelen. Met de hulp van het Europees landbouwbeleid kan inkomenssteun aan boeren gebruikt worden voor het leveren van ‘blauwgroene diensten’ en kan extensief boeren op grasland terug aantrekkelijk worden gemaakt.”

Lees hier de integrale klimaatbijdrage van Natuurpunt.

Bron: Beleid.flits Natuurpunt

Volg VILT ook via