nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.06.2018 Natuurpunt vecht Codextrein aan bij Grondwettelijk Hof

“Met de 'Codextrein' maakt de overheid het makkelijker om te bouwen in waardevolle landschappen, en wordt het moeilijker om als burger beroep aan te tekenen tegen een vergunning”, zegt Natuurpunt. Volgens de milieuorganisatie is dat in strijd met de betonstop, en snoert het de inspraakrechten van burgers. Natuurpunt kondigde eerder al aan om deze bepalingen aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof en legde nu ook een verzoekschrift neer, waarmee de rechtszaak officieel van start kon gaan.

Eind 2017 keurde de Vlaamse regering de zogenaamde Codextrein goed. Het vormde de juridische grondslag voor wat het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet worden en voorziet in een reeks maatregelen die volgens de regering en het parlement op termijn de betonstop mogelijk zullen maken. Al van bij de aankondiging van deze plannen, wordt de Codextrein fel bekritiseerd door milieuorganisaties.

“Een betonstop beloven is één ding, ernaar handelen is nog iets anders”, reageerde Frederik Mollen van Natuurpunt toen. “Iedere dag verliezen we in Vlaanderen zes hectare open ruimte. Om die kwalijke trend te keren zijn er nieuwe recepten nodig. Het versoepelen van bouwregels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is exact het tegenovergestelde van wat we zouden moeten doen. Vooral op het platteland valt er nochtans nog veel open ruimte te redden met zuinig ruimtegebruik.”

Natuurpunt wil de bepalingen die vastliggen in de Codextrein aanvechten bij het Grondwettelijk Hof en legde daarvoor een verzoekschrift neer. Daarmee is de rechtszaak nu officieel gestart. “In tegenstelling tot sommige berichten in de (sociale) media, ondergraaft onze actie de wettelijke basis voor de betonstop niet. De bepalingen 'pro' betonstop liggen uiteraard niet onder vuur”, klinkt het bij Natuurpunt.

Boerenbond houdt er een andere mening op na en heeft de beslissing om de Codextrein goed te keuren steeds gesteund. “De wijzigingen zijn belangrijk voor de rechts- en bestaanszekerheid van onze land- en tuinbouwbedrijven”, aldus Boerenbond. “Hiermee wordt het landschappelijk waardevol agrarisch gebied werkelijk niet vogelvrij verklaard, zoals sommigen beweren. Het is een evenwichtige regeling die normale ontwikkelingsmogelijkheden creëert voor land- en tuinbouwactiviteiten.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via