nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2017 Natuurpunt wil grasmaaisel opwaarderen tot grondstof

Natuurpunt gaat in samenwerking met verschillende Belgische en Nederlandse bedrijven, gebiedsbeheerders en een hogeschool op zoek naar nuttige toepassingen voor het gemaaide gras uit haar natuurgebieden. Na verwerking is deze biomassastroom mogelijk geschikt als brandstof, bodemverbeteraar, veevoeder of vezels voor verpakkingsmateriaal. Een prototype van een mobiele raffinagemachine wordt momenteel uitgetest en gedemonstreerd in natuurgras, wat een tastbaar resultaat is van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kader van het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk groen als grondstof’.

Bij het beheer van graslanden komen er jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Vooral natte graslanden leveren biomassa op die niet benut wordt. Het gemaaide gras verwijderen uit de natuurgebieden en naar een verwerkingsinstallatie brengen, is een dure aangelegenheid. "Dat komt omdat het maaisel meestal afgevoerd wordt naar grootschalige verwerkingsbedrijven die zelden nabij natuurgebieden liggen", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Om dit probleem op te lossen, wordt veel meer naar regionale oplossingen gezocht."

Het project ‘GrasGoed - Natuurlijk groen als grondstof’ wil daarom duurzame ketens tot stand brengen waarbij natuurgras uit beheer verzameld, verwerkt en afgezet wordt. De focus ligt hierbij op enkele karakteristieke landschappen in de grensregio zoals het rivierenlandschap Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven, het heidelandschap Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en het beekdal Het Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek. In deze drie regio's wordt zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar gebracht om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Daarbij wordt gekeken naar manieren om het grasmaaisel droger en goedkoper te vervoeren.

Een prototype van een mobiele raffinagemachine die geschikt bleek voor de verwerking van cultuurgras en waterplanten wordt momenteel uitgetest in grasmaaisel uit natuurgebieden. Tezelfdertijd wordt de machine ook gedemonstreerd in de natuurgebieden waar ze actief is, namelijk in het noorden van de provincie Limburg. "Op het terrein zelf kan de machine gras omzetten in vezels, eiwitblokken en vloeistof", aldus Bert Delanoeije van Natuurpunt. "Daar kunnen we dan verder mee aan de slag. Zo hebben we al papier en eierdozen gemaakt van dat gemaaid gras en zijn we aan het experimenteren om er ook onder meer turfvrije potgrond, vlonders en kattenbakvulling van te maken."

"Op dit moment kan de machine nog maar 500 kilo gras per uur verwerken, maar we willen toch wel naar 8.000 kilo per uur gaan", aldus Delanoeije. "Tijdens de testfase proberen we alle verschillende soorten grassen uit." Eén van de doelstellingen van het project is immers een kosteneffectieve methode ontwikkelen voor de verwerking van groene reststromen. Het Interreg-project ter waarde van 5,44 miljoen euro wordt voor 50 procent gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en ontvangt een subsidie van de provincies Antwerpen en Noord-Brabant (Nederland), maar is nog op zoek naar bijkomende financiering.

Meer informatie over het project op www.grensregio.eu en www.grasgoed.eu.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: www.grensregio.be

Volg VILT ook via