nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.09.2016 Natuurpunt wil maaisel inzetten als groene grondstof

Natuurpunt heeft in Mechelen het officiële startschot gegeven van ‘Natuurlijk groen als grondstof’, een project dat de komende drie jaar groenafval zoals maaisel en riet wil verwerken en inzetten als grondstof. “Wat vandaag als afval overblijft, moet in de toekomst kunnen dienen als brandstof, bodemverbeteraar, veevoeder of verpakkingsmateriaal”, zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. Het project is een samenwerking tussen Natuurpunt en verscheidene innovatieve bedrijven, gebiedsbeheerders en een hogeschool.

Om zijn natuurgebieden te beheren, moet Natuurpunt veel graslanden maaien. Jaarlijks komen duizenden tonnen los maaisel vrij. “Het maaisel verwijderen uit de natuurgebieden en vervoeren naar een verwerkingsinstallatie, is duur. Het bestaat uit natuurlijke vezels, net zoals papier, karton of textiel. Maar tot nu zetten we dat product nog te weinig in als grondstof”, zegt Steenwegen. Om daar verandering in te brengen, wordt ingezet op samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen om tot een duurzame keten van aanbod, inzameling, verwerking en afzet te komen.

Eén van de voornaamste knelpunten bij de verwerking van groene grondstoffen zijn de hoge transportkosten. “Dit komt omdat ze meestal niet efficiënt afgevoerd kunnen worden naar grootschalige verwerkingsbedrijven die zelden nabij natuurgebieden liggen”, klinkt het bij Natuurpunt. Om dit probleem op te lossen, wordt gezocht naar regionale oplossingen om de hoge transportkosten te drukken.

Daarnaast wordt ook onderzocht welke oogst- en transportmachines het best kunnen worden ingezet. “Die mogen de natuur niet schaden”, zegt Steenwegen. Er zal ook bekeken worden welke mobiele voorverwerkingsinstallatie de groene grondstoffen kunnen omzetten in droog, transporteerbaar materiaal zodat er geen onnodig gewicht vervoerd moet worden. Tot slot zal tijdens het project ook gezocht worden naar producten waarin de groene grondstoffen kunnen omgezet worden. “Dit houdt in dat bepaalde producten, machines en afzetmarkten zullen getest worden”, aldus Natuurpunt.

In een eerste fase wordt op drie locaties getest: Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide aan de Belgisch-Nederlandse grens, de Dommelvallei in Peer en de vallei van de Zwarte Beek in Koersel. 'Natuurlijk groen als grondstof' is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, dat grensoverschrijdende projecten subsidieert voor slimme, groene en inclusieve groei. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het ontvangt ook een belangrijke subsidie van de provincie Antwerpen en is nog op zoek naar aanvullende financiering. 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx

Volg VILT ook via