nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.06.2018 Nederland krijgt meldpunt machtsmisbruik door afnemers

In Nederland gaat landbouwminister Carola Schouten een meldpunt oprichten waar land- en tuinbouwers anoniem kunnen melden wanneer zij sterke prijsdruk ervaren van supermarkten of andere afnemers van hun producten. Daarmee wil de minister de marktmacht van grote spelers aan banden leggen. Volgens Schouten is het belangrijk dat boeren die duurzamer produceren daar ook een correcte vergoeding voor krijgen.

In het Nederlandse regeerakkoord was al afgesproken dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt zal toezien op de “verstoorde marktmacht in de voedselketen”. Nu wil landbouwminister Schouten deze aanpak nog verder uitbreiden met een meldpunt. “Land- en tuinbouwers staan onderaan de keten en zijn het kwetsbaarst voor grote marktpartijen die hen hun opleggen”, klinkt het. “Als de boeren dit probleem zelf willen aanpakken, is de kans groot dat de afnemer hen laat vallen.”

Hoewel de minister deze zomer pas haar ‘landbouwvisie’ bekend zal maken, geeft ze nu al aan dat ze ervan overtuigd is dat de focus minder moet liggen op export en meer op natuurinclusieve landbouw. Uit een bevraging van landbouwers blijkt eveneens dat zo’n 80 procent van de boeren graag duurzaam wil produceren. “Maar daar worden ze daarvan weerhouden door de lage prijs die ze voor hun producten krijgen”, zegt Schouten. Ze heeft zich dan ook geëngageerd om de prijstransparantie in de voedselketen te verbeteren. Het meldpunt moet daar een rol in gaan spelen. “Ik wil duidelijk maken dat we machtsmisbruik aanpakken”, klinkt het nog. 

Bron: Boerenbusiness

Volg VILT ook via