nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.04.2018 Nederland lijkt goed weg te komen met derogatie

Hoewel Nederland het zichzelf moeilijk maakte met een kalver- en mestfraudeschandaal liggen de kaarten toch goed voor derogatie. Het Nitraatcomité zette deze week het licht op groen. Het duurt nog een aantal weken voordat de definitieve derogatiebeslissing van de Europese Commissie volgt. Door de vragen die gerezen zijn over de naleving van de mestregelgeving zou de derogatie maar gelden voor twee in plaats van vier kalenderjaren.

Derogatie is bedoeld om veehouders onder strikte milieuvoorwaarden meer dierlijke mest te laten opbrengen zodat de nutriëntencyclus op het bedrijf meer gesloten is. In Nederland wachtte men bang af of er een verlenging van de regeling zou komen die eind vorig jaar afliep. Daar lijkt het op nu het Nitraatcomité een positief gaf aan de Europese Commissie. Over twee jaar zullen onze Noorderburen opnieuw in spanning verkeren want de duur van de derogatie wordt verkort vanwege de mestfraude.

“Het is cruciaal dat de naleving van de mestregels in Nederland verbetert, niet alleen ter verantwoording van de derogatie richting Brussel en andere lidstaten, maar vooral ook ter verantwoording van de positie van de landbouwsector richting de Nederlandse maatschappij”, erkent landbouwminister Carola Schouten. De handhaving zou niet sluitend zijn zodat transporteurs en veehouders in de praktijk meer mest op het land voeren dan op papier. Uiterlijk op 30 september moet Nederland een plan van aanpak indienen, waarbij de focus moet liggen op opzettelijke niet-naleving van de mestregels.

Aan de voorwaarden van de derogatie verandert al bij al weinig. Bedrijven met een areaal dat minimaal voor 80 procent uit grasland bestaat, mogen naargelang hun ligging tot 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nieuw is dat derogatiebedrijven een ‘mineralenadministratie’ moeten bijhouden, maar de Nederlandse mestadministratie is net zoals de Vlaamse geautomatiseerd zodat het waarschijnlijk niet nodig is om andere informatie aan te leveren. In lijn met de beschikkingen voor andere lidstaten is voorzien dat wie de voorschriften overtreedt, bestraft wordt met de reguliere boetes en een uitsluiting van derogatie het volgende jaar.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via