nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2019 Nederland wil verlaging snelheidslimiet voor natuur

‘Verlaag de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden.’ Dat is één van de aanbevelingen van de Nederlandse commissie die onder leiding van oud-minister Johan Remkes de stikstofproblematiek onderzoekt, meldt Belga. Remkes overhandigde het rapport woensdagmiddag aan minister van Landbouw en Natuur Carola Schouten.
Door een "substantiële verlaging" op een groot deel van het wegennet door te voeren, kan de overheid het "stikstofdeken" verminderen, schrijft het Adviescollege Stikstofproblematiek in een eerste rapport. Remkes noemt voor de wegen geen vaste snelheidslimiet. Per weg of per gebied moet de overheid bekijken wat het effect van een snelheidsverlaging is voor beschermde Natura 2000-gebieden. Deze gebieden, de officiële naam is SBZ of Speciale Beschermingszone, moeten bijkomende kansen geven aan ecosystemen en soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit. Het is aan de overheden van de Europese lidstaten om te waken over deze ‘gunstige staat van instandhouding’, zo werd op Europees niveau afgesproken.
 
Ook in andere sectoren dringt het Adviescollege aan op "drastische maatregelen". "Van de bouw tot het verkeer en van veehouderijen tot de industrie: overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uitstoot omlaag", schrijft het Adviescollege. De uitstoot is nu zo hoog dat die schadelijk is voor de natuur en de volksgezondheid.
 
Stikstof is in Nederland een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Het gaat om duizenden projecten, van het uitbreiden van veehouderijen tot het verbreden van snelwegen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via